04 października 2019

Ogłoszenie: Ogłoszenie przetargu na remont i wzmocnienie konstrukcji sklepień ceglanych w budynku byłej kaplicy (nad kryptą).

Załączniki -

OGŁOSZENIE (.pdf)
SPECYFIKACJA (.pdf)
WZÓR UMOWY (.pdf)
PROJEKT 1 (.pdf)
PROJEKT 2 (.pdf)
PROJEKT 3 (.pdf)
PROJEKT 4 (.pdf)
PROJEKT 5 (.pdf)
PRZEDMIAR ROBÓT 1 (.pdf)
PRZEDMIAR ROBÓT 2 (.pdf)
PRZEDMIAR ROBÓT 3 (.pdf)
Informacja z otwarcia ofert
informacja z otwarcia ofert (.pdf)
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (.pdf)


17 września 2019

Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy

Jubileusz trzech rodzonych sióstr urszulanek

W dniu 14 września 2019 r. we wrocławskiej wspólnocie obchodzono potrójny jubileusz życia zakonnego: S. Lucyna Baca świętowała 50 lat ślubów świętych; S. Anuncjata Baca – 60 lat i S. Waleria Baca – 61 lat. W uroczystości wzięły udział siostry z Nałęczowa, Barda Śląskiego, Poznania, Pokrzywna i Warszawy. Siostrę Prowincjalną reprezentowała S. Ewa Dziura.

Uroczystą Eucharystię z odnowieniem ślubów celebrowali Ks. Józef Tarnówka SDS, Ks. Proboszcz Arkadiusz Krziżok i O. Wojciech Delik OP, przeor dominikanów.

Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy - refren do psalmu responsoryjnego ze Święta Podwyższenia Krzyża najlepiej oddawał ducha tej uroczystości. Zarówno Jubilatki, jak i osoby w niej uczestniczące ku Bogu kierowali bowiem wdzięczność za to, co z Jego łaski stało się udziałem trzech naszych sióstr, a pośrednio także ich rodzin – zakonnej i tej, z której wyszły - oraz ludzi, z którymi spotkały się na przestrzeni minionych lat. W okolicznościowym kazaniu Ks. Józef Tarnówka, przywołując m.in. fragmenty „Pieśni nad pieśniami”, ukazał wielkość i piękno powołania zakonnego.

Radość jubileuszową dzieliła z nami rodzina naszych drogich Jubilatek – w tej chwili już wielopokoleniowa. Przybyły również poznańskie wychowanki S. Lucyny. Towarzyszył im dawny współwychowawca klasy, prof. Wojciech Mohort Kopaczyński z żoną. Wraz z nami uroczystość obchodzili pracownicy naszej szkoły. A Pan Paweł, jak zawsze, upiekł wspaniały tort.

Uroczystość sióstr przypadła w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Znak ten każda z nich nosi od dnia pierwszej profesji zakonnej, kiedy to otrzymywała go ze słowami: Przyjmij ten Krzyż, znak przynależności do Zakonu Świętej Urszuli i z Chrystusem przybita do Krzyża nie żyj już dla siebie, lecz dla Tego, który dla Ciebie umarł i zmartwychwstał. Życie naszych Jubilatek jest dowodem na to, że realizacja tych słów jest możliwa, że wielkoduszne dawanie siebie Jezusowi i innym owocuje szczęściem, które wraz z upływem lat staje się coraz pełniejsze.

Święto Podwyższenia Krzyża było też dniem, kiedy Polacy zamanifestowali swoją wiarę, zbierając się pod Krzyżem. Znalazło to odzwierciedlenie w jubileuszowej modlitwie S. Lucyny, która prosiła o jedność narodu i odnowienie jego wiary.

s. Elżbieta Pelplińska OSU
11 września 2019

Dnia 14 września wspólnota wrocławska z radością świętować będzie jubileusz ślubów zakonnych trzech rodzonych sióstr.03 lipca 2019

Ostatnie wolne miejsca w Akademiku Sióstr Urszulanek U.R. we Wrocławiu.
Nasz akademik oferuje studentkom pokoje jedno-, dwu- i trzyosobowe.
W akademiku panuje koleżeńska, przyjazna atmosfera oraz sprzyjające warunki do nauki i integralnego rozwoju. Dużym atutem jest dogodna lokalizacja w centrum miasta w sąsiedztwie Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Duszpasterstw Akademickich: „Maciejówka” i „Dominik”. Zapraszamy!

Akademik dla studentek - Pl. Nankiera 16. 50-140 Wrocław
KONTAKT - s. Daria tel: 791 112 804 ; s. Magdalena tel: 500 864 99008 czerwca 2019

Spotkanie absolwentek naszej szkoły 2002-2010.30 maja 2019

Nasza młodzież na Urszulańskich Dniach Młodych w Poznaniu 2019.
21 kwietnia 2019

Niech radość i pokój Jezusa Zmartwychwstałego wypełni nasze serca i naszą codzienność!

ilość odwiedzin na stronie: