14 października 2017

21 października siostry urszulanki na całym świecie wraz z uczennicami ich szkół i przyjaciółmi będą obchodzić święto ich Patronki św. Urszuli, męczenniczki kolońskiej.


08 października 2017

O pokój dla Polski i świata modlili się uczestnicy akcji "Różaniec do granic". W sobotę wzdłuż granicy stanęło milion osób, by wspólnie się modlić. Kilka sióstr z naszej wspólnoty dołączyło do wiernych modlących się w Lubawce przy granicy z Czechami.

01 października 2017

Dnia 1 października miałyśmy radość gościć we wspólnocie bpa Andrzeja Siemieniewskiego. Tego dnia wizytował naszą parafię pw. Imienia Jezus. Biskup podzielił się z nami ciekawymi refleksjami na temat Nowej Ewangelizacji.

19 września 2017


18 września 2017

Minęło 100 lat od przybycia urszulanek do Lublina. Oto ciekawy reportaż lubelskiej telewizji.


Do Lublina sprowadziła je w lipcu 1917 r. wielka społeczniczka Florentyna Jaworowska, której zamarzyła się edukacja dla dziewcząt na wysokim poziomie.

Siostry Urszulanki UR otrzymały zezwolenie od ówczesnego administratora diecezji, ks. Zenona Kwieka, na przejęcie klasztoru po brygidkach przy ul. Namiestnikowskiej 8 (potem Narutowicza 8/10). Już 1 września 1917 r. siostrom udało się uruchomić szkołę dla dziewcząt. Od razu zgłosiło się 171 osób. W latach 30-tych obok szkoły podstawowej siostry prowadziły czteroklasowe Prywatne Żeńskie Gimnazjum i dwuletnie Liceum. W roku 1939 w podstawowej i średniej szkole uczyło się w sumie 600 dziewczyn z tego ok.400 w średniej i 200 w podstawowej.

W czasie wojny Niemcy szkołę urszulanek zamknęli. – Nasze siostry wymyśliły jednak sposób, by ominąć zakaz działalności – opowiada siostra Halina Bobkowska obecna przełożona zgromadzenia. - Stworzyły szkołę gospodarczą a potem hotelarską. To była wersja oficjalna, bo nieoficjalnie prowadziły tajne nauczanie dla bardzo wielu dziewcząt. W tym czasie przeszło 60 osób zdało u nas maturę.
Po wojnie urszulańskie szkoły cieszyły się wielkim rozkwitem do tego stopnia, że w szczytowym momencie w klasztornych budynkach przeznaczonych na szkołę uczyło się przeszło 1100 osób. Ten rozwój był jednak solą w oku władzy komunistycznej. Po latach walki o egzystencję, mimo protestów i odwołań szkoła została zamknięta.
Dopiero 9 lat temu 1 września 2008 r. stary budynek się ożywił. Pojawiły się w nim dzieci - dziewczynki i chłopcy w charakterystycznych mundurkach. – Myśl, by szkołę przywrócić nigdy nas nie opuściła – podkreśla s. Halina. – Przywrócenie szkoły to też bardzo duża zasługa naszych wychowanek, które co roku się spotykają i bardzo nalegały, by to dzieło znów w Lublinie zaistniało.

Mszy św., która była centralnym punktem obchodów wielkiego jubileuszu przybycia Sióstr Urszulanek UR do Lublina, przewodniczył abp Stanisław Budzik. Arcybiskup przypomniał historię zgromadzenia oraz jego misję, która od początku związana była ze służbą drugiemu człowiekowi. - Drogie siostry dziękuję wam dziś za to, że przez 100 lat waszej pracy w sercu miasta, wasz dom budowałyście zawsze na Skale, którą jest Jezus Chrystus. Dlatego to dzieło, mimo tylu zawirowań naszej historii ostatniego wieku, przetrwało.


26 sierpnia 2017


Ostatnio Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL w serii dotyczącej szkolnictwa katolickiego opublikowało książkę s. Darii Klich osu pt: SZKOŁY SIÓSTR URSZULANEK UNII RZYMSKIEJ W OKRESIE POLSKI LUDOWEJ (1945-1962).
Książka przedstawia całokształt działalności edukacyjnej sióstr Urszulanek U.R. w Polsce po II wojnie światowej. Po zakończeniu działań wojennych urszulanki otworzyły 15 szkół (5 podstawowych, 8 średnich i 2 zawodowe) w 8 miastach Polski: w Gdyni, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rybniku, Tarnowie, Włocławku i we Wrocławiu. Siostry wznowiły działalność swych szkół w trudnych warunkach materialnych, lecz z wielkim poświęceniem i entuzjazmem. Praca omawia proces reaktywowania szkół, ich rozwój i wewnętrzną organizację, a także czynniki i warunki pracy dydaktycznej, jak baza materialna, grono pedagogiczne, uczennice, programy, metody nauczania i wychowania oraz ich poziom i wyniki. Ukazane są również heroiczne wysiłki sióstr, grona, uczennic i ich rodziców, by utrzymać prowadzenie działalności dydaktycznej w trudnych latach ofensywy ideologicznej.
Dyskryminacyjna polityka władz komunistycznych zdecydowała o losie czternastu urszulańskich szkół oraz zniszczeniu ich wieloletniego dorobku materialnego. Istnienie szkół urszulańskich uznawano za nieprzydatne, ponieważ nie służyły wychowaniu „człowieka socjalistycznego”. Likwidacja naszych szkół w latach 1948-62 była krzywdą nie tylko dla urszulanek, ale i społeczeństwa, które je popierało i darzyło zaufaniem. Licznie zgłaszające się do szkoły kandydatki, zaangażowanie rodziców w akcje mające na celu obronę bytu szkół a także przywiązanie byłych wychowanek świadczyło o zaufaniu do poziomu nauczania i urszulańskiego ideału wychowawczego. W celach propagandowych, jako potwierdzenie polskiej demokracji i wolności religijnej, po 1962 roku utrzymano w Polsce tylko 10 szkół katolickich, wśród nich urszulańskie liceum we Wrocławiu.
Dzieje urszulańskich szkół to również fragment historii ośmiu miast polskich, w których te szkoły służyły społeczeństwu. Książka może służyć promocji urszulańskich tradycji wychowawczych, dlatego mam nadzieję, że będą nią zainteresowane wszystkie wspólnoty, a zwłaszcza te, które prowadziły szkoły w tym trudnym okresie naszej historii.
Książka kosztuje 43 zł. W celu promocji książki s. Daria chętnie podzieli się swoją wiedzą na temat zawartości opracowania dla zorganizowanej grupy słuchaczy – sióstr, byłych wychowanek, obecnych uczniów oraz ich rodziców itp....


22 sierpnia 2017

Zapraszamy na rekolekcje "do tańca i do różańca" połączone z warsztatami modlitwy tańcem "Dobrze jest dziękować Panu… (Ps 92, 2)", które odbędą sie w dniach 22-24 września 2017 r. w Krakowie.
Skupienie rekolekcyjne dla dziewczyn połączone z warsztatami modlitwy tańcemProwadzą: Siostry Urszulanki UR i zaproszeni goście

termin: piątek, 22.09 - niedziela, 24.09.2017 r. - rozpoczęcie: 22 września, o godz. 18:00

miejsce: klasztor Sióstr Urszulanek UR, Kraków, ul. Starowiślna 9

w programie: Msza święta, konferencje o uwielbieniu, modlitwa i dzielenie Słowem Bożym, adoracja i uwielbienie, warsztaty modlitwy tańcem.

prosimy zabrać ze sobą: Pismo Święte - Stary i Nowy Testament, notatnik, śpiwór, wygodne ubranie na warsztat taneczny (zalecana jest zwiewna sukienka lub spódnica)

zgłoszenia: dzwoniąc pod numer 728 891 144 lub pisząc na adres e-mail: janakrogul@gmail.com (do 18 września)

koszt pobytu: ofiara dowolna


14 sierpnia 2017

W dniach od 24 lipca do 7 sierpnia 2017 r. w Tarnowie odbył się kurs języka angielskiego. Dwudziestoczteroosobowa grupa sióstr z Polski, Ukrainy, Słowacji i Słowenii poszerzała znajomość języka angielskiego. Kurs prowadziły s. Alice Montgomery i s. Jayne Horswill, które przybyły do nas z Wielkiej Brytanii, a także s. Monika Bonna i s. Małgorzata Kloza. Jak widać siostrom na kursie angielskiego w Tarnowie nie brak humoru.

ilość odwiedzin na stronie: