03 stycznia 2020

Rok 2020 z Urszulankami. ZAPRASZAMY! Kontakt: janakrogul@gmail.com31 grudnia 2019


W dniach 27-30.12.2019 w Bardzie Śląskim odbyła się Konferencja Prowincjalna Urszulanek U.R. Oto krótka relacja z Konferencji.21 grudnia 2019

Emmanuelu, nasz Królu i Prawodawco, oczekiwany zbawicielu narodów, przyjdź, aby nas wybawić nasz Panie i Boże03 listopada 2019

Pierwsze dni listopada przeżywamy modląc się za zmarłych: za siostry urszulanki, za rodziny, za przyjaciół, za wszystkich potrzebujących modlitwy oraz za nas samych, byśmy doszli do nieba.
Zaprowadź mnie tam skąd powrotu nie ma.
Gdzie ustaje wiara, spełnia się nadzieja.
Gdzie światłością pachnie każdy skrawek nieba,
bo ją na swój obraz Miłość wylewa.


W dzień zaduszny odmawiamy nieszpory i różaniec z wypominkami w mauzoleum, blisko tych, którzy tu spoczywają od wieków; często nawiedzamy to miejsce indywidualnie, zatrzymując się na prywatną, choćby krótką modlitwę, by zyskiwać odpusty dla zmarłych. Rada Miasta Wrocławia co roku składa przy tumbie Henryka VI i na płycie księżnej Anny wieńce i znicze.
21 października 2019
04 października 2019

Ogłoszenie: Ogłoszenie przetargu na remont i wzmocnienie konstrukcji sklepień ceglanych w budynku byłej kaplicy (nad kryptą).

Załączniki -

OGŁOSZENIE (.pdf)
SPECYFIKACJA (.pdf)
WZÓR UMOWY (.pdf)
PROJEKT 1 (.pdf)
PROJEKT 2 (.pdf)
PROJEKT 3 (.pdf)
PROJEKT 4 (.pdf)
PROJEKT 5 (.pdf)
PRZEDMIAR ROBÓT 1 (.pdf)
PRZEDMIAR ROBÓT 2 (.pdf)
PRZEDMIAR ROBÓT 3 (.pdf)
Informacja z otwarcia ofert
informacja z otwarcia ofert (.pdf)
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (.pdf)
Informacja o podpisaniu umowy z wykonawcą
Informacja o podpisaniu umowy (.pdf)


17 września 2019

Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy

Jubileusz trzech rodzonych sióstr urszulanek

W dniu 14 września 2019 r. we wrocławskiej wspólnocie obchodzono potrójny jubileusz życia zakonnego: S. Lucyna Baca świętowała 50 lat ślubów świętych; S. Anuncjata Baca – 60 lat i S. Waleria Baca – 61 lat. W uroczystości wzięły udział siostry z Nałęczowa, Barda Śląskiego, Poznania, Pokrzywna i Warszawy. Siostrę Prowincjalną reprezentowała S. Ewa Dziura.

Uroczystą Eucharystię z odnowieniem ślubów celebrowali Ks. Józef Tarnówka SDS, Ks. Proboszcz Arkadiusz Krziżok i O. Wojciech Delik OP, przeor dominikanów.

Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy - refren do psalmu responsoryjnego ze Święta Podwyższenia Krzyża najlepiej oddawał ducha tej uroczystości. Zarówno Jubilatki, jak i osoby w niej uczestniczące ku Bogu kierowali bowiem wdzięczność za to, co z Jego łaski stało się udziałem trzech naszych sióstr, a pośrednio także ich rodzin – zakonnej i tej, z której wyszły - oraz ludzi, z którymi spotkały się na przestrzeni minionych lat. W okolicznościowym kazaniu Ks. Józef Tarnówka, przywołując m.in. fragmenty „Pieśni nad pieśniami”, ukazał wielkość i piękno powołania zakonnego.

Radość jubileuszową dzieliła z nami rodzina naszych drogich Jubilatek – w tej chwili już wielopokoleniowa. Przybyły również poznańskie wychowanki S. Lucyny. Towarzyszył im dawny współwychowawca klasy, prof. Wojciech Mohort Kopaczyński z żoną. Wraz z nami uroczystość obchodzili pracownicy naszej szkoły. A Pan Paweł, jak zawsze, upiekł wspaniały tort.

Uroczystość sióstr przypadła w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Znak ten każda z nich nosi od dnia pierwszej profesji zakonnej, kiedy to otrzymywała go ze słowami: Przyjmij ten Krzyż, znak przynależności do Zakonu Świętej Urszuli i z Chrystusem przybita do Krzyża nie żyj już dla siebie, lecz dla Tego, który dla Ciebie umarł i zmartwychwstał. Życie naszych Jubilatek jest dowodem na to, że realizacja tych słów jest możliwa, że wielkoduszne dawanie siebie Jezusowi i innym owocuje szczęściem, które wraz z upływem lat staje się coraz pełniejsze.

Święto Podwyższenia Krzyża było też dniem, kiedy Polacy zamanifestowali swoją wiarę, zbierając się pod Krzyżem. Znalazło to odzwierciedlenie w jubileuszowej modlitwie S. Lucyny, która prosiła o jedność narodu i odnowienie jego wiary.

s. Elżbieta Pelplińska OSU
11 września 2019

Dnia 14 września wspólnota wrocławska z radością świętować będzie jubileusz ślubów zakonnych trzech rodzonych sióstr.

ilość odwiedzin na stronie: