14 października 2018

13 października odbyła się piesza pielgrzymka z Wrocławia do Trzebnicy. Kilkanaście tysięcy pielgrzymów ruszyło na trasę 39. pieszej pielgrzymki do Trzebnicy, a wśród nich kilkudziesięciu uczniów i uczennic naszej szkoły. Chociaż większość z nich (jak co roku) pielgrzymowała wraz z duszpasterstwami, harcerzami, czy parafiami, w tym roku po raz pierwszy zabraliśmy ze sobą flagę Serviam specjalnie przygotowaną na tę okazję . Pod tym sztandarem zebrało się około dwudziestu uczniów, nauczycieli, rodziców i przyjaciół szkoły, którzy wspólnie dotarli do grobu św. Jadwigi. Oto krótki reportaż.11 października 2018

Migawka z dnia edukacji narodowej w naszej szkole - Schola Liceum wspaniale uświetniła liturgię.04 października 2018


04 października 2018

21 października siostry urszulanki na całym świecie wraz z uczennicami ich szkół i przyjaciółmi będą obchodzić święto ich Patronki św. Urszuli, męczenniczki kolońskiej.


19 września 2018

"In nomine Domini. Misjonarz Afryki". wystawa poświęcona Kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu SJ (1911-2007) Od 18 września do 5 października w gmachu głównym Ossolineum prezentowana jest wystawa planszowa poświęcona postaci i działalności Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ.


Wystawa zorganizowana została z inicjatywy Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach projektu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”.

W ubiegłym roku ekspozycja została zaprezentowana na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum w Rzymie, a po powrocie do Polski – m.in. w budynku Sejmu RP w Warszawie i na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W lipcu tego roku można ją było obejrzeć w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu a w sierpniu – w Galerii Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie.

Otwarcie wystawy z udziałem bratanicy Kardynała - naszej siostry Oktawii Kozłowieckiej


Adam Kozłowiecki urodzony w Hucie Komorowskiej był w czasie II wojny światowej więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz nr 1006, do którego trafił 20 czerwca 1940 roku i był tam więziony do 11 grudnia 1940 r. a następnie został deportowany do KL Dachau, gdzie nadano mu numer nr 22187. Na prośbę swoich przełożonych po II wojnie światowej, po wyzwoleniu z obozu KL Dachau 29 kwietnia 1945 r. napisał książkę pt. ,,Ucisk i Strapienie. Pamiętnik więźnia 1939-1945”. Książka w 2016 roku została przetłumaczona na język niemiecki. Po wojnie Zambia stała się jego drugą ojczyzną z wyboru. Jako jezuita-misjonarz organizował tam szkolnictwo, był administratorem wikariatu apostolskiego Lusaki i pierwszym metropolitą tego miasta. Uczestniczył w obradach Soboru Watykańskiego II. Po rezygnacji ze stolicy arcybiskupiej powrócił do zwykłej pracy duszpasterskiej misji w Mpunde. W 1998 roku papież Jan Paweł II obdarzył go godnością kardynalską.
16 września 2018

Probacja międzynarodowa 2018/19 w Rzymie. W dniu 3 września 2018 r. jedenaście sióstr z siedmiu krajów : Francji (1), Indonezji (3), Kenii (1), Polski (2), Ukrainy (1), Senegalu (1) i Słowacji (2) rozpoczęło swój czas odnowy. Towarzyszy im instruktorka - s. Iwona Skorupa. W probacji bierze udział nasza s. Jana.
Jest to czas intensywnej odnowy duchowej, zakonnej i apostolskiej, czas odejścia od życia czynnego umożliwiający spotykanie się z Jezusem w samotności i na dłuższej modlitwie. W programie probacji przewidziane są rekolekcje trzydziestodniowe oraz innego rodzaju środki pomocne do „dojrzałego przemyślenia zdobytej wiedzy i doświadczeń życiowych, celem dokonania osobistej syntezy”, by „bardziej zdecydowanie ukierunkować swoje życie ku Bogu”. (Konstytucje, 137).22 lipca 2018

Nasza s. Jana na misjach w Gujanie.09 lipca 2018

Ostatnie wolne miejsca w Akademiku Sióstr Urszulanek U.R. we Wrocławiu.
Nasz akademik oferuje studentkom pokoje jedno-, dwu- i trzyosobowe.
W akademiku panuje koleżeńska, przyjazna atmosfera oraz sprzyjające warunki do nauki i integralnego rozwoju. Dużym atutem jest dogodna lokalizacja w centrum miasta w sąsiedztwie Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Duszpasterstw Akademickich: „Maciejówka” i „Dominik”. Zapraszamy!

Akademik dla studentek - Pl. Nankiera 16. 50-140 Wrocław
KONTAKT - s. Daria tel: 791 112 804

ilość odwiedzin na stronie: