02 lutego 2017

2 lutego Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. W 1997 r. Jan Paweł II właśnie w to święto ustanowił Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, stwarzając okazję do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu.

"Życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła jako element o decydującym znaczeniu dla jego misji" - podkreśla Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Vita consecrata. "Życie konsekrowane nie tylko w przeszłości było pomocą i oparciem dla Kościoła, ale stanowi cenny i nieodzowny dar także dla teraźniejszości i przyszłości ludu Bożego, ponieważ jest głęboko zespolone z jego życiem, jego świętością i misją.

Praktykowanie rad ewangelicznych stanowi oś życia zakonnego. Składane śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa dotykają trzech podstawowych dziedzin życia.
Pierwszy - ślub czystości - jest wyborem Chrystusa jako jedynej miłości.

Ślub ubóstwa jest odpowiedzią życia konsekrowanego na powszechnie obecną dzisiaj "materialistyczną żądzę posiadania".

Ślub posłuszeństwa związany jest natomiast z kulturą wolności, ukazuje w sposób szczególnie wyrazisty posłuszeństwo Chrystusa wobec Ojca i opierając się na tej właśnie tajemnicy, poświadcza, że nie ma sprzeczności między posłuszeństwem a wolnością".

Zakony wyrastały w historii Kościoła, powstawały w nim i jemu służyły. Jan Paweł II w czasie spotkania z zakonami na Jasnej Górze 5 czerwca 1979 r. stwierdził, że bez zgromadzeń zakonnych, bez życia poświęconego Bogu poprzez śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa Kościół nie byłby w pełni samym sobą. "Wasze domy - mówił Ojciec Święty - powinny być przede wszystkim ośrodkami modlitwy, skupienia i dialogu, osobistego i wspólnotowego z tym, który jest i ma pozostać pierwszym i naczelnym rozmówcą w każdym waszym pracowitym dniu".


03 lutego 2017


Zapraszamy na rekolekcje dla poszukujących, które odbędą się w dniach 24-26 lutego 2017 r. w Bardzie.
Rekolekcje dla poszukujących „Czego szukacie?” J 1,38

Prowadzą: Siostry Urszulanki UR

Konferencje wygłosi o. Maksymilian Stępień OSPPE

termin: piątek, 24.02.- niedziela, 26.02.2017 r.

rozpoczęcie: 24 lutego, o godz. 18:00

miejsce: klasztor Sióstr Urszulanek UR, BARDO, ul. Krakowska 31a

w programie: Msza Święta, konferencje, modlitwa Słowem Bożym, adoracja, możliwość rozmowy indywidualnej z kapłanem lub z siostrą, wędrówka po Górach Bardzkich i pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary

prosimy zabrać ze sobą: Pismo Święte - Stary i Nowy Testament, notatnik

zgłoszenia: dzwoniąc pod numer 728891144 lub pisząc na adres e-mail: janakrogul@gmail.com (do 20 lutego)

koszt pobytu: ofiara dowolna

wskazówki dojazdu: przy zgłoszeniu się na rekolekcje

ilość odwiedzin na stronie: