02 stycznia 2012


MAMY NOWEGO KSIĘDZA PROBOSZCZA
Pierwszy dzień Nowego Roku 2012 przeżyłyśmy dość nietypowo. Dla naszej PARAFII – to dzień odpustowy, ale przede wszystkim - dzień liturgicznego objęcia parafii przez nowego PROBOSZCZA, ks. dr. hab. ANDZRZEJA MAŁACHOWSKIEGO. Eucharystię o godz. 12.30 sprawował ks. infułat Adam Drwięga, proboszcz parafii katedralnej, w koncelebrze z ks. dziekanem Czesławem Przerada i innymi zaproszonymi kapłanami oraz z księżmi wikariuszami. Istotnymi momentami celebracji były: - odczytanie przez księdza dziekana dekretu nominacyjnego ks. abpa Mariana Gołębiewskiego; - wygłoszony przez ks. Andrzeja Małachowskiego AKT WIARY i zawierzenia Bogu w pełnieniu posługi proboszcza obejmowanej parafii, pod którym to dokumentem złożył - na ołtarzu - własnoręczny podpis. Na zakończenie uroczystości skierował słowa podziękowania do księży WIKARIUSZY, sióstr URSZULANEK oraz do nowych PARAFIAN, którzy powitali go już wcześniej, prosząc ich o życzliwe przyjęcie, serdeczność i wsparcie. Parafialny chór „Marianum” przygotował piękną oprawę muzyczną całej liturgii.

We Mszy św. uczestniczyła liczna grupa urszulanek, gdyż nowy ksiądz proboszcz od dawna jest zaprzyjaźniony z siostrami; jego siostra pani Teresa Małachowska, lekarz kardiolog, była uczennicą naszego liceum, a ksiądz Andrzej służył jako kapłan w szkole oraz wspierał nas w pracach redakcyjnych i wydawniczych z okazji szkolnych Jubileuszy: 50. i 60. lat istnienia szkoły. Oczywiście może liczyć na nasze duchowe wsparcie.

Podobnie jak nasi Drodzy Internauci na kilka zdjęć w galerii, ilustrujących wydarzenia z siostrami urszulankami. Zapraszamy go GALERIA, gdzie zobaczymy nowe fotografie w szablonie 2012 roku. Zamknęliśmy rok 2011 ponad siedemdziesięcioma (!) fotorelacjami, liczący na to, że nowy rok przyniesie nam nie mniej interesujących wydarzeń, którymi podzielimy się z wizytującymi naszą witrynę :)


03 stycznia 2012

IX. SALON URSZULAŃSKI
Niedziela 15 stycznia 2012 / godz. 15.00
WIECZÓR KOLĘD z mini-recitalem poezji o Bożym Narodzeniu
Zapraszamy serdecznie całe Rodziny.
Zarząd Stowarzyszenia


04 stycznia 2012


KOLĘDOWANIE W AKADEMIKU – 4 stycznia 2012 r.
Tegoroczne kolędowanie w naszym AKADEMIKU, a ściślej mówiąc, w AKADEMIKACH -rozmieszczonych na różnych piętrach naszego rozległego domu, rozpoczęło się Eucharystią, którą sprawował ksiądz Grzegorz Tabaka z „Maciejówki”. Kazanie, które wygłosił, należałoby przytoczyć w całości jako przykład klasycznej homilii. „Nauczycielu, gdzie mieszkasz? – pytają Jezusa uczniowie we fragmencie ewangelii na dzień 4. stycznia. Można odwrócić tę sytuację: dzisiaj Jezus pyta Was (studentki, mieszkanki akademika): „dziewczyny, gdzie mieszkacie? „ Odpowiedzmy tak jak On odpowiedział uczniom: „chodźcie i zobaczcie”, czyli – „chodź i zobacz … i pobłogosław”. I tak wyruszyliśmy w kolędowanie. W sukurs księdzu Grzegorzowi przyszedł ksiądz Mirosław Maliński („Malina”), znany wielu dziewczynom z duszpasterstwa, i ze śpiewem kolęd wyruszyły dwie grupy na święcenie mieszkań. Ponieważ ksiądz przyszedł bez ministrantów, zastąpiły ich studentki, świetnie sobie radząc z kadzidłem, wodą święconą i kropidłem oraz kredą znacząc inicjałami trzech Króli (Kasper + Melchior + Baltazar) drzwi poświęconych pokoi. Dziewczęta czekały w drzwiach swoich pokoi, by pomodlić się z księdzem, który też nie żałował wody święconej i kadzidła ! Kolędowym obyczajem otrzymały z tej duszpasterskiej wizyty obrazki a nadto jeszcze płyty i książki. Siostra Małgorzata usiłowała zrewanżować się księdzu bombonierką, ale na to jedna z dziewczyn ostrzegła swego duszpasterza, by uważał na dietę ! Na co z bólem w oczach „ Malina” zaczął rozwiązywać wstążkę … by podzielić się z dziewczynami, które przecież zupełnie nie przestrzegają diety ! Miejmy nadzieje, że kolędowe błogosławieństwo wpłynie pozytywnie również na „oświecenie” umysłów, bo przecież sesja egzaminacyjna nie ominie. Radość z kolędowania już do obejrzeniana zdjęciach w GALERII - zapraszamy!


05 stycznia 2012


PRZEŁOŻONA PROWINCJALNA ze swoją RADĄ we WROCŁAWIU (2-5.01.2012)
Po Konferencji w Bardo Śląskim (27-30.12. 2011r.)Przełożona Prowincjalna s. Maria Jaworska wraz ze swoją Radą przyjechały do Wrocławia, by w gościnnym klasztorze wrocławskim odbyć narady, które zawsze dotyczą ważnych spraw naszego Instytutu, dzieł apostolskich i poszczególnych wspólnot. Siostry doradczynie spotykają się na naradach w różnych domach polskiej prowincji, m.in. dla lepszego poznania tych wspólnot i ich spraw. Tak się składa, że obecna siostra przełożona wrocławska, s. Jadwiga Łaciak, jest w radzie, a dwie byłe nasze przełożone to – przełożona prowincjalna (s.Maria Jaworska) i sekretarka prowincjalna (s.Maria Anna Gargasz). Tym serdeczniejsze przyjęcie – jeszcze w aurze poświątecznej i noworocznej.

Po zakończeniu obrad Przełożona Prowincjalna (s.Maria) zatrzymała się na kilka dni, by móc spotkać się ze wspólnotą oraz z siostrami indywidualnie i być może uczestniczyć w kolędzie w Uroczystość Objawienia Pańskiego. Cieszy nas ta perspektywa.

Zapraszamy do galerii, gdzie pozwoliłyśmy sobie zamieścić kilka zdjęć z posiedzenia Rady.


06 stycznia 2012


6 stycznia 2012 – ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – KOLĘDA W KLASZTORZE
Rok temu , 8 stycznia 2011, kolędowaliśmy z księdzem Piotrem Niteckim i już więcej nie będziemy; chyba kiedyś na niebieskich komnatach i to brzmi już bardziej optymistycznie. A dzisiaj – w samo Święto Objawienia Pańskiego przyjęłyśmy w naszych progach Księdza Andrzeja Małachowskiego, znanego nam wcześniej, ale nie w roli Proboszcza naszej parafii. Tak więc o godz. 12.00 - po modlitwie w kaplicy - udaliśmy się w obchód klasztoru . Poświęcone zostały pokoje sióstr, miejsca, gdzie spotyka się cała w wspólnota – sala zgromadzenia, refektarz, miejsca pracy - kuchnia i furta, szwalnia, pokoje gościnne, rozmównice, itp. Wszystko przy śpiewie kolęd i pastorałek. Była to też dla księdza proboszcza sposobność, by poznać klasztor od wewnątrz. Jak wspominałam wcześniej – Siostra Przełożona Prowincjalna została po naradach we Wrocławiu i kolędowała razem z nami. W oczekiwaniu na księży wikarych, którzy odprawiali Mszę św. , poprosiłyśmy ks. Proboszcza, by opowiedział nam o swoim pobycie w Niemczech i doświadczeniach duszpasterskich w tamtejszej społeczności. Choć sporo wiemy na ten temat, to jednak równie wiele rzeczy było dla nas zaskakujących i zadziwiających. (widać to na zdjęciach w wyrazie twarzy sióstr). Dalszy ciąg, to wspólny obiad z przybyłymi księżmi wikarymi – ks. Rafałem i ks. Arkadiuszem. Przy deserze spontanicznie zaczęliśmy śpiewać kolędy, a ponieważ zarówno księża jak i większość sióstr mają dobre głosy, więc nasz piękny – świątecznie przystrojony refektarz - wybrzmiewał radosnymi melodiami.
Zapraszamy do naszej galerii fotograficznej.


07 stycznia 2012


REKREACJA ŚWIĄTECZNA z PRZEŁOŻONĄ PROWINCJALNĄ – S.MARIĄ JAWORSKĄ – 6.01.2012
Późnym popołudniem, po odśpiewaniu Nieszporów, zebrałyśmy się w sali zgromadzenia na rekreacji, by swobodnie ze sobą porozmawiać i usłyszeć , co nowego ma nam do powiedzenia siostra Przełożona Prowincjalna, s.Maria Jaworska. Naszym zakonnym zwyczajem jest, że w Święto Trzech Króli (wg tradycyjnej nazwy) losujemy dary, jakie dla nas przywiozły w danym roku Ich Królewskie Moście! Której przypadło w udziale ZŁOTO, której KADZIDŁO, a której MIRRA ? Oczywiście, nie jesteśmy przesądne, ale … mirra jednak kojarzy się z cierpieniem. Drugi zwyczaj, bardzo po myśli każdej z nas, to losowanie imienia siostry, za którą będę się szczególnie intensywnie modlić przez cały rok 2012. Możemy też daną siostrę wspierać na różne inne sposoby i w różnych potrzebach; można wprost zwracać się z prośba o modlitwę w określonej intencji. To zbliża nas do siebie i zacieśnia więzi siostrzane. Zazwyczaj najmłodsze siostry ze wspólnoty przygotowują zabawne bileciki z imionami sióstr, czy nazwą królewskich darów, jak to widać na zdjęciach w naszej GALERII. Zapraszamy na wspólną REKREACJĘ.


08 stycznia 2012


RODZICE KOLĘDUJĄ W SZKOLE – 8.01.2012
W niedzielę 8 stycznia br. zgromadziło się w szkole duże grono Rodziców uczennic Gimnazjum i Liceum na doroczne wspólne kolędowanie. W programie popołudnia – Eucharystia z homilią o godz. 16.00, sprawowana prze ks. Grzegorza Tabakę. Chór z pod batutą pani Moniki Tropper wykonał bardzo pięknie części stałe i kolędy. II część uroczystości odbyła się w auli szkolnej i była urozmaicona: przedstawienie w wykonaniu klasy IIa, pt.: „Do Betlejem nie jest tak daleko”; koncert skrzypcowy pani Kingi Augustyn, przybyłej akurat z Nowego Jorku; kwesta na rzecz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla dzieci w Jaszkotlu zorganizowana przez naszą absolwentkę – Martę Milczarską; Wspólny śpiew kolęd przeplatany występami indywidualnymi i zespołowymi - m.in. muzykującej rodziny, itp. Ostatni punkt programu – poczęstunek przy kawie i ciastku. W całej uroczystości brały także udział siostry ze wspólnoty, nie pracujące bezpośrednio w szkole. zapraszamy na fotorelację w naszej galerii.

Również w niedzielę -8 stycznia 2012r. – miałyśmy Mszę św. o godz. 9.00 razem z siostrami z diecezji, w ramach kolejnego DNIA SKUPIENIA. Tym razem konferencje nt. relacji interpersonalnych, czyli relacji siostrzanych wygłosiła siostra józefitka, Władysława, dr psychologii. Słuchano Jej z dużym zainteresowaniem, łączyła bowiem wiedzę naukową ze znajomością życia zakonnego.


08 stycznia 2012

Sesje rekolekcyjne w Częstochowie
Siostry Urszulanki zapraszają osoby świeckie, kapłanów i siostry zakonne, młodzież i dorosłych, przyjaciół i współpracowników na rekolekcje, których trzy sesje zaplanowano na rok 2012. Najbliższe ("Śpiewać psalmy tak jak święci") odbędą się w dniach 3-5 lutego, a szczegóły odnośnie tej sesji oraz pozostałych znajdziemy w APOSTOLSTWO/rekolekcje dla młodych, gdzie serdecznie zapraszamy. Na rekolekcje także :)


16 stycznia 2012


X SALON URSZULAŃSKI - 15.01.2012- KOLĘDOWANIE
W okresie Bożego Narodzenia URSZULAŃSKI SALON z reguły gromadzi absolwentki urszulańskie, ich rodziny oraz przyjaciół na WIECZORZE KOLĘD. (Chlubny wyjątek stanowiły ubiegłoroczne JASEŁKA). Podobnie było i w tym roku. W niedzielę 15 stycznia o godz. 15.00 zebrało się w klasztorze urszulanek liczne grono gości – dorośli i dzieci oraz siostry. W programie , przygotowanym przez przewodniczącą Stowarzyszenia Byłych Wychowanek, panią Zofię Urbanyi-Krasnodębską przewidziano nie tylko śpiew kolęd ale również recytację poezji o tematyce Bożonarodzeniowej takich znanych autorów jak Norwid, Iłłakowiczówna, Lechoń, Miłosz, Łobodowski, Baczyński, a ponadto kilka wierszyków przystępnych w odbiorze dla najmłodszych uczestników kolędowania. W roli recytatorów wystąpili: pani Zofia Urbanyi-Krasnodębska, pan Ryszard Krasnodębski i pani Dorota Dutkowska. Wybrane na ten wieczór kolędy zostały powielone w wielu egzemplarzach, aby wszyscy mogli włączyć się w śpiew. Pani Zofia akompaniowała na organach i mimo zróżnicowanego wieku uczestników tego wieczoru wszyscy śpiewali pełnym głosem. Przyszli przecież na to kolędowanie z potrzeby serca i śpiewali również całym sercem. Po wyczerpaniu całego repertuaru kolęd Ci, którzy mieli jeszcze czas i ochotę przeszli do następnej sali, gdzie można było porozmawiać przy kawie, herbacie i ciasteczku. Można też było na pamiątkę tego wieczoru zrobić sobie zdjęcie – z babcią, dziadkiem, dawno nie widzianą koleżanką, siostrą, etc. Ten kolędowy wieczór był już ostatnim w tym roku – po kolędowaniach we wspólnocie, w szkołach i akademikach. Z nadzieją myślimy o następnym już za rok.
Zapraszamy do naszej galerii.


19 stycznia 2012


Mija już tydzień ferii zimowych i od ostatniej STUDNIÓWKI (14 stycznia 2012r.). Nadal w urszulańskim wrocławskim liceum na studniówkę zapraszani są rodzice i co roku ze zdziwieniem ale i radością stwierdzają, że można dobrze się bawić w gronie swoich córek ich koleżanek i chłopców. Dziewczęta też nie narzekają i zapraszają do tańca ojców. Podobnie było i w tym roku zarówno w klasie IIIA jak i w IIIB. Msza św. a potem polonez, podziękowania i kwiaty dla nauczycieli, sióstr, rodziców, tort, występy artystyczne i tańce, przy zastawionych stołach. Wszystko w scenerii dekoracji jak z filmu. W taki wieczór nie straszy myśl o maturze.
Zapraszamy na serię zdjęć w naszej galerii.


20 stycznia 2012


19.01.2012r. – SPOTKANIE DUSZPASTERSKIE LUDZI NAUKI
Pierwsze w nowym roku 2012 spotkanie zgromadziło liczna grupę Naukowców. Mszę św. koncelebrowali aż trzej kapłani : ks. Andrzej Dziełak, ks. Tadeusz Reroń i O. Stefan Norkowski OP – dzisiejszy prelegent. Temat wystąpienia brzmiał: „Martwi, umierający, a może po prostu żywi? Status pacjentów z diagnozą śmierci mózgowej.” Temat na czasie a prelegent wiarygodny, gdyż ukończył medycynę zanim wstąpił do dominikanów. I chociaż prelekcja trwała dość długo, nie zniechęciło to do zabierania głosu w dyskusji i rozmów w mniejszych grupach już po oficjalnym zakończeniu spotkania. Ks. Andrzej Dziełak poinformował zebranych o tym, że ukazał się styczniowy numer pisma „Nowe Życie” poświęcony śp. Ks. Prof. Piotrowi Niteckiemu (byłemu redaktorowi) . Przekazał też pozdrowienia od ks. Andrzeja Małachowskiego, obecnego proboszcza parafii NIJ, który wyraził pragnienie spotkania się z Grupą na kolejnym zebraniu w lutym, gdyż tym razem wizyty duszpasterskie nie pozwoliły mu na przybycie. Zapraszamy do galerii.


26 stycznia 2012


Od 24-26 stycznia odprawiałyśmy trzydniowe rekolekcje, które prowadził O. Aleksander Koza OP. Jutro - 27 stycznia, w uroczystość naszej Założycieli św. Anieli Merici, w czasie Mszy św. odnowimy śluby zakonne. Będziemy się łączyć w modlitwie z wszystkimi urszulankami i czcicielami św. Anieli.


27 stycznia 2012

Z radością prezentujemy stronę poświęconą naszej Założycielce – św. ANIELI MERICI. Pragniemy pokazać obrazy, figury, płaskorzeźby Świętej, jakie znajdują się w urszulańskich klasztorach w Polsce, poczynając od Wrocławia, by następnie przekroczyć tę granicę, wchodząc do wspólnot urszulańskich w Europie i na innych kontynentach. Ikonografia o św. ANIELI jest bogata. Istnieją obrazy powstałe na przestrzeni wieków, ale w ostatnim półwieczu nastąpiło wyraźne zainteresowanie postacią Świętej i znalazło ono swój wyraz także w sztukach plastycznych a wyraziło się różnorodnością form. Zapraszamy więc Siostry z urszulańskich wspólnot do udziału w tworzeniu tej niezwykłej KOLEKCJI MERICIAŃSKIEJ i o nadsyłanie zdjęć na nasz adres. Wydaje się nam, że 27 stycznia – UROCZYSTOŚĆ św. ANIELI - to najwłaściwsza data na zainaugurowanie GALERII. Do niej udamy się teraz poprzez grafikę powyżej lub, na stałe, przez zakładkę WSPÓLNOTA/Św. Aniela Merici. Zapraszamy!

Dziękujemy Siostrom z Polanicy Zdroju, Barda Śląskiego, Lublina i Wrocławia za nadesłane zdjęcia. Prosimy o więcej :)


06 lutego 2012

SPOTKANIE KS. ABPA MARIANA GOŁĘBIEWSKIEGO Z SIOSTRAMI - 4.02.2012r.

Uroczystość Ofiarowania Pańskiego obchodzona jest w Kościele jako Światowy Dzień Życia Konsekrowanego z ustanowienia Jana Pawła II – od 1997r. Hasłem tegorocznym są słowa : „ Życie konsekrowane w Kościele, naszym domu” i nawiązuje do programu duszpasterskiego tego roku: „Kościół naszym domem”. W tym dniu w archikatedrze wrocławskiej sprawowana jest przez księży biskupów Eucharystia, w której uczestniczą osoby konsekrowane. Od wielu lat stało się zwyczajem, że ks. Abp Marian Gołębiewski, podobnie jak Jego poprzednik, spotyka się w naszym klasztorze z siostrami podczas ich dnia skupienia; tym razem oczekiwałyśmy przy furcie na dostojnego Gościa w sobotę 4.lutego. Po powitaniu przez siostrę przełożoną i siostrę referentkę przeszedł do kościoła i w asyście ks. Proboszcza Andrzeja Małachowskiego, ks. Jacka Kicińskiego, klaretyna oraz o. Juliana Różyckiego, dominikanina i dwóch kleryków celebrował Mszę św. z homilią. Po krótkiej przerwie i rozmowie przy kawie Ksiądz Arcybiskup wygłosił do sióstr konferencję, na temat ślubu posłuszeństwa. Dzień zakończył się adoracją Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy do naszej galerii fotograficznej.


11 lutego 2012


46 DIECEZJALNY DZIEŃ ORŁÓW – 11.02.2012 r.

W sobotę 11 lutego 2012r. w Centrum Duszpasterskim przy ul. Katedralnej 4 odbył się 46 Diecezjalny Dzień Orłów – spotkanie dla młodzieży z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM), w którym uczestniczyła również s. Joanna Łątka z naszej wrocławskiej wspólnoty. Frekwencja przeszła oczekiwania organizatorów. Przybyły liczne grupy młodzieży z Wrocławia i okolic. Tematyka dnia dotyczyła zagadnienia czystości przedmałżeńskiej.
W planie przewidziano:
- o godz. 11.30 - FORMACJA KSM
- o godz. 12.00 - EUCHARYSTIA, której przewodniczył ks. Arkadiusz Krziżok (wikary naszej parafii), a homilię wygłosił ks. Wojciech Szablowski z Bierutowa.
- o godz. 13.00 - WALENTYNKOWE ROZMOWY nt.: "Dam Ci wszystko to, co lubię, ale siebie dam po ślubie”.
Rozmowy te skupiały się wokół szukania odpowiedzi na pytania:
- dlaczego warto żyć w czystości?
- dlaczego tak trudno wytrwać w czystości do ślubu?
- co zrobić, by wytrwać?

Spotkanie było również okazją dla s. Joanny do przedstawienia historii i założeń Ruchu Czystych Serc (RCS), który jest darem Ducha Świętego dla Kościoła i odpowiedzią na pragnienia młodych ludzi, którzy chcą przygotować się odpowiedzialnie do założenia rodziny przez zobowiązanie do życia w czystości. Spotkania RCS pod kierunkiem s. Joanny odbywają się co dwa tygodnie w naszym klasztorze, o czym już wcześniej pisaliśmy na naszej stronie.


12 lutego 2012

NIEDZIELA TURYSTCZNA – 12.02.2012r.
Grupa studentów ŻAK Uniwersytetu Trzeciego Wieku zainteresowanych turystyką odwiedziła dzisiaj nasz klasztor pod przewodnictwem prowadzącej pani mgr Barbary Zając. Mili goście zwiedzali Mauzoleum Piastów, kościół, opactwo, wirydarz, wykazując duże zainteresowanie obiektami , chętnie podejmując rozmowę z oprowadzającą grupę siostrą Dorotą Mostowską.


13 lutego 2012

URSZULAŃSKA STUDNIA w SENEGALU
Zapraszamy serdecznie na nową podstronę poświęconą „Urszulańskiemu projektowi dla Afryki”. Chodzi o pomoc z naszej strony w zaopatrzenie w wodę pitną ludności Senegalu, na terenie misyjnym gdzie pracują siostry urszulanki. Obszerniejsze informacje, materiał fotograficzny i filmowy znajdziecie Państwo w dziale FOTORETORTAŻY, wchodząc przez baner umieszczony w AKTUALNOŚCIACH po prawej stronie: kopiemy razem studnię, albo przez galerię. Kto ma dobrą łopatę, niech przyniesie do pomocy …
:)


14 lutego 2012


AKCJA DLA SENEGALU - 14 .02.2012 r.
Rozpoczęłyśmy dzisiaj w sposób oficjalny akcję mającą na celu pomoc przy budowie studni w Senegalu, w misji, gdzie pracują siostry urszulanki. Poinformowała o tym podczas apelu uczennice i nauczycieli Gimnazjum oraz Liceum siostra przełożona Jadwiga Łaciak. Siostra zaapelowała o pomoc w zdobywaniu funduszy na ten szlachetny cel poprzez różnego rodzaju akcje.
Pierwszym krokiem jest przygotowany FOTOREPORTAŻ informujący o sytuacji mieszkańców Senegalu, o czym informowaliśmy poniżej.
Przygotowałyśmy też fiszki – cegiełki, które dziewczęta same wykupiły i będą też rozprowadzać w szerszym środowisku. Już wiemy, że musimy zrobić dodruk. Cieszy nas ten dobry początek.

Drugim krokiem - to zaproszenie internistek na romantyczny film (dzisiaj przecież mamy „walentynki”) z degustacją pączków - za symboliczny datek! Tak więc wpłynęły już do skarbonki pierwsze złotówki; cdn.

Zapraszamy do naszej galerii.


15 lutego 2012MIODEK ZACHWYCA – 15.02.2012 r.
Z inicjatywy i na zaproszenie naszego Gimnazjum przybył, na jedyne w swoim rodzaju spotkanie, profesor JAN MIODEK. Uczennice obydwu szkół, nauczyciele i siostry wypełniły aulę do ostatniego miejsca. Piękny opis tego nieporównywalnego z żadnym innym „występu” znajdziemy na stronie Gimnazjum. Tutaj chciałabym jedynie dodać, parafrazując , a może parodiując Gombrowicza, że „Miodek zachwyca”, zachwyca od lat, zachwyca wszystkich! Potwierdziła to również dzisiaj żywa reakcja dziewcząt i pytania, którym nie było końca, i kolejka po autografy - też bez końca. Pan Miodek cierpliwie podpisywał, podpisywał, podpisywał… W trakcie spotkania profesor powiedział też kilka miłych słów pod adresem urszulanek, których jest sąsiadem i u których zawsze chętnie bywa. Zrozumiałyśmy to jako zapowiedź … kolejnych odwiedzin przy Placu Nankiera. Kończę słowami jednego z nauczycieli, który powiedział: „profesor Miodek to przecież ikona”. Tak, ikona.

W naszej galerii fotorelacja z tego wydarzenia. Jest setna fotorelacja na naszej stronie - życzymy sobie z tej okazji wszystkiego dobrego :)


16 lutego 2012


PĄCZEK DLA STUDNI W SENEGALU
Dzisiaj przeżyłyśmy „pączkowe szaleństwo” czyli tzw. tłusty czwartek. Od rana „wszystkie ręce (sióstr) na pokład”, którym stała się kuchnia. Zamiast szorowania pokładu - robienie i smażenie pączków. Pan Paweł ma z pewnością własną recepturę, którą powinien opatentować, skoro jedna z uczennic powiedziała, że pączki są bardzo smaczne, chyba nawet lepsze niż babci!!! Podczas przerw międzylekcyjnych stolik z pączkami „ prosto z patelni” był oblegany i ustawiały się do niego długie kolejki . Tak więc kolejna akcja „pączek na studnię w Senegalu” była udana. Nie ostał się żaden (pączek)a mówiąc żartobliwie: wszystkie pączki wpadły do studni. Jeśli tak dalej pójdzie, to mamy nadzieję , że woda wytryśnie, ponieważ pieniądze za pączki to oczywiście DAR na STUDNIĘ. Dziękujemy wszystkim, którzy włączają się w naszą akcję i oczekujemy na nowe pomysły. Zapraszamy do naszej galerii fotograficznej.


17 lutego 2012


16.02.2012 r. - „HISTORIA POLSKI HISTORIĄ BIBLII PISANA”
Taki temat zaproponował zebranym na lutowym spotkaniu Intelektualistom ks. prof. Rajmund Pietkiewicz, biblista z wrocławskiego PWT. Prelegent skupił się na czasie od średniowiecza do baroku, ukazując , w jaki sposób teksty biblijne (poszczególne księgi i całość) zaistniały w kulturze polskiej i jak konkretne wydarzenia w historii Polski oraz Kościoła wpływały na zapotrzebowanie na Biblię i w sposób niebagatelny przyczyniły się także do doskonalenia polszczyzny zarówno na płaszczyźnie słownictwa, pisowni jak i gramatyki. Tyle w ogromnym skrócie o tym niezwykle interesującym wykładzie ilustrowanym slajdami . Padło też wiele pytań od słuchaczy. Ks. Pietkiewicz przedstawił jeszcze program cyklu tegorocznych wykładów „Fides et ratio”, które odbywają się raz w miesiącu w auli PWT , pl. Katedralny 1. Organizatorzy odwołują się do nauczania bł. Jana Pawła II i Benedykta XVI na temat relacji między wiara a nauką. Informacje można też uzyskać na www.fides-ratio.pl.
A w naszej galerii zamieszczamy zdjęcia ze spotkania.


20 lutego 2012

SENEGAL W OBIEKTYWIE RYSZARDA PIASKA
Autorem emitowanego, we fragmentach, filmu na naszej podstronie poświęconej budowie studni w Senegalu jest Pan Ryszard Piasek (podróżnik i filmowiec). Zwróciłyśmy się do Niego z prośbą o zgodę na wykorzystanie fragmentów Jego filmu w celu propagowania naszej AKCJI. Otrzymałyśmy szybko pozytywną odpowiedź, którą poniżej zamieszczamy:
„Szanowna Siostro,
Na taki cel oczywiście się zgadzam. Proszę jedynie o informacje, od czasu do czasu,
o postępach prac.
Życzę pomyślnej realizacji pięknego i zbożnego projektu.
Szczęść Boże ! Ryszard Piasek”
Więcej o panu R. Piasku i Jego misyjnych filmach można znaleźć na stronie: www.ryszardpiasek.pl


22 lutego 2012


WIELKI POST - 2012 - ŚRODA POPIELCOWA
"Troszczmy się o siebie wzajemnie,
by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków" (Hbr 10, 24)

Także dzisiaj Bóg prosi nas, abyśmy byli «stróżami» naszych braci (por. Rdz 4, 9),
abyśmy tworzyli relacje nacechowane wzajemną troskliwością, zabieganiem o dobro drugiego,
o jego pełne dobro.
Dobrem jest to, co rodzi, chroni i promuje życie, braterstwo i wspólnotę.
Wszyscy winni czuć potrzebę prześcigania się w miłości, w usługiwaniu i w dobrych uczynkach.
(z Orędzia Benedykta XVI na Wielki Post)


23 lutego 2012

Nasz projekt "Św. Aniela Merici w sztuce" wzbogaca się o zdjęcia dzieł nadesłane nam z gdyńskiego klasztoru. Serdecznie dziękujemy Siostrom za fotografie. Św. Aniela w płaskorzeźbie i na obrazie do podziwiania na podstronie, na którą wejdziemy przez grafikę powyżej (oczy Świętej).


27 lutego 2012


Siostra Róża Falkiewicz - na początku lutego - po raz trzeci wyjechała z Wrocławia na Ukrainę, do Sum, gdzie była przed rokiem przez trzy miesiące. Między innymi spotkała tam grupę studentów z różnych krajów Afryki (katolików) i jako była misjonarka z Senegalu szybko nawiązała z nimi kontakt. Zauważyła, że odczuwają brak typowego dla nich muzycznego instrumentu, jakim jest tam-tam. Postanowiła więc temu zaradzić. Ostatnio przysłała z Sum list – bardzo spontaniczny i zgodziła się na umieszczenie go na naszej stronie. Zapraszamy do lektury, w której niemałą rolę odegrają tam-tamy!

PODZIĘKOWANIE
W niedzielę 12 lutego była iście afrykańska Msza św. z obydwoma tam-tamami tu w Sumach!
Najpierw przed Mszą św. zgodnie z życzeniem O.Wojciecha Stasiewicza, proboszcza, było uroczyste przekazanie tego dużego tam-tamu przywiezionego ostatnio osobiście przeze mnie.
Przemówiłam krótko po angielsku, coś w tym guście: "I am very glad to have been able to transport to you this tam-tam. This is a gift from your friends in Poland for you in this Parish of Sumy". I tu były gromkie oklaski, a ja jeszcze dodałam: "I am very happy. This is a gift of our love for you". A więc teraz aż grzmiało od oklasków i radości.
Potem była wspaniała Msza św. O.Wojciech uczy się angielskiego i zrobił ogromne postępy. Ładnie celebrował, a kazanie wprost z talentem potraktował jako słowo Boże do nich, do samych serc, oraz jako dialog, do którego zaprosił kolejno kilku studentów. To są wspaniali chłopcy anglofoni z różnych krajów: Nigeria /najwięcej/, Ghana, Kamerun, Kenia, Tanzania i Zambia. W przeważającej większości są to studenci medycyny. Normalnie jest ich około 40 osób /katolicy/, ale teraz z powodu mrozów frekwencja jest mniejsza. Dzisiaj było około dziesięciu i cztery dziewczyny. Bardzo nam żal, bo dwóch kończy niebawem medycynę i wrócą do Afryki. Ale to właśnie radość, że wracają do swoich krajów! Ufam, że pomału będę miała więcej kontaktów z nimi, ale muszę solidnie "szlifować" mój angielski!!! Ile musiałam zrobić błędów w tej "przemowie"? Aż wstyd! Ale zrozumieli i najbardziej mowę serca! Na Mszy św. wprost nie było końca śpiewom angielskim i w ich rodzimych językach. Z tam-tamami tak się rozochocili. A moje serce skakało z radości, bo wiedziałam, że im brak tam-tamów. Jeśli mnie, takiej "przyrodniej Senegalce" brakowało, to co dopiero im.
Po Mszy św. znów Ojciec z talentem wyczuł, co potrzebne - wspólne zdjęcie z tam-tamami! Dołączam więc te rozradowane twarze uczestników tej naszej radości. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim Siostrom i innym osobom, które złożyły się na kupno tam-tamów. To jest naprawdę wielka rzecz dla Afrykanów i dla chwały Bożej przez nich wyśpiewywanej i granej. Grają pięknie, po afrykańsku "paluszkami", a mocno, nie "bębnią", tylko grają.
Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, Darczyńcom, którzy przyczynili się do tego daru. Niech uczestniczą w naszej afrykańskiej radości i modlitwie! Bóg zapłać! God bless you!!! - s.Róża OSU


01 marca 2012

Wielki Post stawia nam przed oczyma wiele symbolicznych znaków, zwracając myśli i serca ku intensywniejszej modlitwie, pokucie i wyrzeczeniu. Ale nad tymi odmiennymi od wszystkich innych w roku CZTERDZIESTU DNIAMI wznosi się jak sztandar drzewo krzyża, o którym śpiewamy w hymnie brewiarzowym: „KRZYŻ BŁYSZCZY PEŁEN TAJEMNIC”. Temu KRZYŻOWI, i rozważaniom o nim ks. Jana Twardowskiego, poświęcona jest tegoroczna refleksja wielkopostna. Ilustrują ją zdjęcia krzyży z naszego klasztoru wydobyte niejako z mroku korytarzy i innych pomieszczeń, by zajaśniały naszym oczom. Zapraszamy na chwilę refleksji z prezentacją, którą publikujemy po linkami po lewej stronie naszej witryny.


02 marca 2012

Czas podsumować pierwszy etap naszych działań, mających na celu zdobycie funduszy które podjęła wrocławska wspólnota sióstr, a do której entuzjastycznie włączyły się nasze szkoły. Przypominamy, że dotychczas zorganizowano następujące akcje:
pierwsza – to walentynkowy pokaz romantycznego filmu dla internistek i studentek;
druga – to „tłusty czwartek” w szkołach, czyli pączki dla Senegalu;
trzecia – to dar samorządu Gimnazjum z jesiennego kiermaszu charytatywnego;
czwarta – to aukcja plakatów filmowych, dekorujących salę studniówkową w Liceum;
gimnazjum rozpoczęło już - piątą akcję, która jest długoplanowa, więc szczegóły zostawiamy na później.
Cieszymy się, że nasza skarbonka powoli się napełnia. Tymczasem liczymy na kolejne inicjatywy wszystkich, którym leży na sercu dobro spragnionego bliźniego. Wielkopostna jałmużna to jeden z filarów duchowych tego Czasu.
Postępy w pracach na rzecz tej wspaniałej inicjatywy możemy śledzić na podstronie akcji, po prawej jej stronie.


07 marca 2012

Miałyśmy niecodzienną okazję gościć w naszym klasztorze od 2-4 marca uczestników tegorocznych Warsztatów Muzyczno–Liturgicznych: „2w1”: Warsztaty Muzyczno–Liturgiczne+Rekolekcje Wielkopostne.
Warsztaty – jak informowali organizatorzy - skierowane były do schól i chórów młodzieżowych, studenckich i parafialnych, kleryków, księży, sióstr zakonnych, osób śpiewających indywidualnie oraz do instrumentalistów.
W czasie warsztatów uczestnicy, pod okiem profesjonalistów, mogli pogłębić swoją wiedzę o muzyce liturgicznej, wzbogacić doświadczenie z zakresu emisji głosu, a także wysłuchać rekolekcji wielkopostnych.
Zapraszamy wkrótce na obszerny reportaż z tego wydarzenia, okraszony sporą ilością zdjęć.


08 marca 2012


PRZYGODA S. MONIKI TOMASZEWSKIEJ Z FINLANDIĄ
W ramach programu COMENIUS (tegoroczny temat: „Struktury czasowe w Europie: spójne – osobliwe – szczególne”) s. Monika Tomaszewska, z nauczycielką j. angielskiego oraz trzema uczennicami liceum wyjechała w pierwszych dniach marca do Finlandii, do Kontiolahti. Podczas dzisiejszej rekreacji dzieliła się z siostrami doświadczeniami z pobytu w zaśnieżonej północnej krainie. I chociaż w podróży nastąpiły komplikacje związane z odwołanymi lotami, sam pobyt był udany. Zetknięcie z innymi ludźmi, ich odmienną mentalnością, kulturą i obyczajami było interesujące i kształcące. S.Monika ilustrowała swoje opowiadanie ciekawymi slajdami. Obejrzałyśmy też gadżety oraz koszulki, które uczestnicy przyozdabiali samodzielnie, posługując się matrycami ale i … własną wyobraźnią.


11 marca 2012

11 marca 2012 r. – DIECEZJALNY DZIEŃ SKUPIENIA SIÓSTR
Dzisiejszy dzień skupienia prowadził ksiądz salwatorianin. Konferencja po Mszy św. miała inny charakter. Ksiądz zaproponował ją jako klasyczną formę „Lectio divina”. Siostry przyjęły zaproszenie i włączyły się z dużym zaangażowaniem w tak poprowadzoną medytację.
ilość odwiedzin na stronie: