01 stycznia 2015
07 stycznia 2015

Nasze tegoroczne szopki
09 stycznia 2015

Najbliższe spotkanie biblijne z ks.prof. Mariuszem Rosikiem odbędzie się we wtorek 13 stycznia 2015 o godz.18.00 – w klasztorze urszulanek, pl. Nankiera 16.09 stycznia 2015
16 stycznia 2015

Przygotowujemy się do uroczystości św. Anieli Merici w szczególnym ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO. Ikona s. Anny Rosy Porro osu przedstawia duchowość i charyzmat naszej Matki.
22 stycznia 2015

Od dziś na korytarzu św. Klary można zwiedzić wystawę o Janie Pawle II. ZAPRASZAMY!23 stycznia 2015

70 lat temu - dnia 27 stycznia 1945 został wyzwolony niemiecki obóz Auschwitz-Birkenau.
Na początku lutego powstał na terenie wyzwolonego obozu Szpital Obozowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Znalazło się w nim ponad 4,5 tys. przeważnie obłożnie chorych byłych więźniów − obywateli dwudziestu kilku państw, w większości Żydów. Było wśród nich ponad 400 dzieci. Na prośbę komendantów wyzwolonego obozu, wraz z ekipą PCK do Oświęcimia pojechały trzy siostry urszulanki z Krakowa: s. Tacjana Pożarowszczyk, s. Aniela Skrzyńska i s.Felina Pilecka. S.Tacjana i s. Aniela pracowały wśród chorych więźniów, zwłaszcza dzieci, a s.Felina pracowała w kuchni obozowej. W lutym i marcu 1945 r. w oddzielnych grupach wywieziono z Auschwitz większość byłych więźniów-dzieci.1945 - 25 stycznia - 2015
70 rocznica Męczeństwa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, Marii Akwili od Trójcy Przenajświętszej i Marii Kajusy od Matki Bożej Pośredniczki wszystkich łask, zamordowanych przez żołnierzy Amii Czerwonej stając w obronie cnoty czystości własnej i pozostałych sióstr Zgromadzenia w Pokrzywnie koło Poznania.26 stycznia 2015

27 stycznia siostry urszulanki obchodzą uroczystość ŚW. ANIELI MERICI, swej Matki i fundatorki.
Święta Aniela, jedna z najwybitniejszych postaci kobiecych włoskiego XVI-go wieku, jest Matką oraz inspiratorką ponad czterdziestu rodzin zakonnych i świeckich instytutów życia konsekrowanego na całym świecie. Śmiałość jej inicjatyw apostolskich, jak również miłość mająca swe źródło w kontemplacji Boga, uczyniły z niej prekursorkę w dziedzinie wychowania młodzieży żeńskiej oraz wytyczyły nowe drogi dla apostolstwa kobiet poświęconych Bogu. Właśnie w chrześcijańskiej formacji kobiet Aniela widziała klucz do odnowy rodziny i Kościoła. Jej dzieło – założone przez nią Towarzystwo św. Urszuli – zostało uznane przez Kościół za jedną z ważniejszych inicjatyw przygotowujących trydencką odnowę Kościoła.28 stycznia 2015

Zapraszamy – rekolekcje dla dziewcząt o Bożym uwodzeniu (6-8 lutego 2015)
Urszulanki Unii Rzymskiej, Wrocław, pl. Nankiera 1631 stycznia 2015

2 lutego Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. W 1997 r. Jan Paweł II właśnie w to święto ustanowił Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, stwarzając okazję do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu. Matka Najświętsza ofiaruje Panu Bogu największy Dar, jaki otrzymała - Syna, Jezusa Chrystusa, a tym samym składa w ofierze siebie. Podobną ofiarę, z siebie samych w miłości do Chrystusa, składają osoby konsekrowane.


06 lutego 2015

Najbliższe spotkanie biblijne z ks.prof. Mariuszem Rosikiem odbędzie się we wtorek 10 lutego 2015 o godz.18.00 – w klasztorze urszulanek, pl. Nankiera 16.
14 lutego 2015

Zapraszamy na XX Salon Urszulański, ktory odbędzie się dnia 25 lutego 2015, w środę
o godz. 17.00 w klasztorze sióstr urszulanek, pl. Nankiera 16. Salon poprowadzi prof. Zofia Urbanyi-Krasnodębska.
Temat: Hildegarda z Bingen (1098-1179) - mistyczka Średniowiecza, wizjonerka, pisarka, twórcza przedstawicielka sztuki muzycznej, malarstwa i medycyny.
15 marca 2015

Zespół Szkół Urszulańskich – Gimnazjum i Liceum we Wrocławiu24 marca 2015

W czerwcu 2015 przypada 750-lecie śmierci księżnej Anny, fundatorki naszego klasztoru, który ufundowany pierwotnie dla klarysek powstał w roku 1257, czyli już po śmierci Henryka Pobożnego. Fundacja ta, położona między klasztorami franciszkanów i szpitalników, była urzeczywistnieniem woli władcy, dlatego też klaryski od początku uważały parę książęcą za swych fundatorów i dobrodziejów.
Henryk II Pobożny zostanie beatyfikowany?
Biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski wydał dekret powołujący zespół diecezjalny ds. przygotowania procesu beatyfikacyjnego księcia Henryka II Pobożnego. Dziewięcioosobowa komisja, w skład której wchodzą osoby duchowne i świeckie, ma za zadanie m.in. przygotować dokumenty uzasadniające, dlaczego Henryk II ma zastać wyniesiony na ołtarze.
Wniosek o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego pojawił się ponad pięć lat temu. Podczas jednej z sesji plenarnych trwającego wówczas I Synodu Diecezji Legnickiej na ręce ówczesnego biskupa legnickiego Stefana Cichego uroczyście złożono wniosek o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego Henryka II Pobożnego. Następstwem tego było powołanie specjalnej komisji historycznej, która badała zasadność wniosku. Jeśli biskupi poprą wniosek, kolejnym krokiem będzie skierowanie prośby do Stolicy Apostolskiej o zgodę na rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Henryka II Pobożnego.
9 kwietnia 1241 roku polskie rycerstwo stoczyło bitwę z armią mongolską. Wydarzenie to zapisało się w historii jako jedno z największych w obronie wartości chrześcijańskich. W bitwie poległ książę Henryk Pobożny, syn Świętej Jadwigi. Choć bitwa była przegrana, jednak walka w obronie wolności, wiary i chrześcijańskiej kultury Śląska i Polski zatrzymała pochód Tatarów na zachód Europy. O tym fakcie przypomniał św. Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Legnicy 2 czerwca 1997 r.: „Pamiętamy, że Legnica to miejsce historyczne - miejsce, na którym książę piastowski Henryk Pobożny, syn św. Jadwigi, stawił czoło najeźdźcom ze Wschodu - Tatarom - wstrzymując ich groźny pochód ku Zachodowi. Z tego powodu, choć bitwa była przegrana, wielu historyków uznaje ją za jedną z ważniejszych w dziejach Europy. Ma ona również wyjątkowe znaczenie z punktu widzenia wiary. Trudno określić, jakie motywy przeważały w sercu Henryka - chęć obrony ojczystej ziemi i udręczonego ludu, czy też wola powstrzymania wojsk mahometańskich zagrażających chrześcijaństwu. Wydaje się, że te motywy były nierozłączne. Henryk, oddając życie za powierzony jego władzy lud, równocześnie oddawał je za wiarę Chrystusową. I to był znamienny rys jego pobożności, którą ówczesne pokolenia dostrzegały i zachowały, jako przydomek”.29 marca 2015

Wchodząc z całym Kościołem w liturgię Wielkiego Tygodnia Męki Pańskiej, modlimy się za wszystkich naszych przyjaciół, naszych krewnych, nasze uczennice, studentki i ich rodziny. Życzymy błogosławionego i obfitego w łaski przeżywania misteriów paschalnych i Świąt Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
04 kwietnia 2015

"POZWÓLMY, ABY RADOSNE ZDUMIENIE NIEDZIELI WIELKANOCNEJ ROZPRZESTRZENIAŁO SIĘ W MYŚLACH, SPOJRZENIACH, POSTAWACH, GESTACH I SŁOWACH" - Papież FranciszekPrzychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych, Jezu Zmartwychwstały ze śladami męki. Ty jesteś z nami, poślij do nas Ducha. Panie nasz i Boże uzdrów nasze życie.08 kwietnia 2015

URSZULAŃSKIE DNI MŁODYCH JUŻ CORAZ BLIŻEJ!10 kwietnia 2015

Powstało Bractwo Henryka Pobożnego i księżnej Anny
9 kwietnia 2015 r., podczas wieczornej Mszy św. odprawionej w bazylice w Legnickim Polu, w 774. rocznicę Bitwy pod Legnicą, ogłoszony został dekret Biskupa Legnickiego o nadaniu osobowości prawnej i zatwierdzeniu statutu nowego Bractwa.
Stowarzyszenie Sióstr i Braci Henryka Pobożnego i księżnej Anny Śląskiej - tak brzmi pełna nazwa Bractwa powołanego do życia w diecezji legnickiej.
Celem bractwa jest rozwój duchowy oraz dążenie do świętości przez naśladowanie postaw i wartości uosabianych przez patronów księcia Henryka i księżną Annę.
Zgodnie z wymogami prawa kanonicznego, Bractwo ma być wspólnotą wiernych - świeckich i duchownych, którzy za wzór duchowy przyjęli postawy i wartości reprezentowane przez księcia Henryka II Pobożnego oraz jego małżonkę księżną Annę Śląską.
Za wartości szczególnie ważne Bractwo uznaje obronę podstaw chrześcijańskiej, łacińskiej cywilizacji, takich jak: prawo naturalne, w tym prawo do życia i naturalnej śmierci, tradycyjnie rozumianą rodzinę katolicką, chrześcijańską kulturę moralną oraz obecność Boga w społeczno-kulturalnej przestrzeni publicznej; patriotyzm i krzewienie postaw patriotycznych oraz wychowanie przyszłych pokoleń w duchu pobożności i przywiązania do tradycji i chrześcijańskiego dziedzictwa.
Swoje cele będzie realizować m.in. przez: modlitwę, dbałość o właściwą formację duchową; organizowanie konferencji, dni skupienia i rekolekcji; realizację projektów w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; pogłębianie, upowszechnianie i propagowanie wiedzy o Henryku Pobożnym i księżnej Annie Śląskiej, jako o osobach stanowiących wzór do naśladowania we współczesnym świecie, udział w życiu Kościoła katolickiego poprzez uczestniczenie w wydarzeniach natury religijnej i patriotycznej; współpracę z instytucjami kościelnymi oraz działalność wydawniczą, charytatywną i dobroczynną.

Postawa księcia Henryka II Pobożnego, który w bitwie stoczonej z mongolskimi najeźdźcami na Dobrym Polu pod Legnicą, 9 kwietnia 1241 roku, oddał życie broniąc chrześcijańskiej Europy oraz wartości cywilizacji łacińskiej, stała się inspiracją dla wielu pokoleń Polaków.
Książę był i nadal pozostaje trwałym świadectwem niezłomności w obliczu zagrażającego zła. Symbolicznie uosabia on także bohaterów, często bezimiennych, którzy w obronie wiary i Ojczyzny złożyli w ofierze swoje istnienia. Dla sióstr i braci Bractwa, jest on więc wzorem do naśladowania i zachętą do rozwoju duchowego, a także do walki w obronie tych wartości, za które zginął.
Wspólne życie Henryka i jego małżonki księżnej Anny Śląskiej z rodu Przemyślidów stało się świadectwem i swoistą formą powołania do świętości, które można realizować w małżeństwie, tworząc prawdziwie katolicką rodzinę. Stąd płyną także ich starania, o doprowadzenie do procesu beatyfikacyjnego księcia Henryka.


15 kwietnia 2015

Trwa Rok Życia Konsekrowanego. We wrocławskiej archidiecezji przeżywany jest z Pismem św., które – w specjalnym jubileuszowym wydaniu, ilustrowanym miniaturami z Biblii gnieźnieńskiej z 1414 r. – peregrynuje po kolejnych wspólnotach zakonnych.
W naszej wspólnocie adorujemy Jezusa - Słowo Życie w dniach 10-15 kwietnia.


26 kwietnia 2015
29 kwietnia 2015

30 kwietnia. Maria Guyart – znana w historii jako Maria od Wcielenia (fr. Marie de l'Incarnation) urodziła się 28 października 1599 roku we Francji w Tours nad Loarą, w średniozamożnej rodzinie mieszczańskiej. Przez dwa lata była żoną mistrza jed­wab­nictwa. W wieku 19 lat owdowiała, pozostając z małym synkiem. Była osobą aktywną, przedsiębiorczą, dobrze orientującą się w interesach, wymowną i radosnego usposobienia. 24 marca 1620 roku doświadczenie mistyczne wprowadziło ją w świat, którego wspaniałości nie podejrzewała. Weszła na drogę, która doprowadziła ją aż do najgłębszej zażyłości z Bogiem Trójjedynym, którego wymagania czystości zażądają od niej bolesnych wyrzeczeń. Był to jednocześnie początek nadzwyczajnego powołania, które ze świata interesów, zawiodło ją do klasztoru urszulanek w Tours, a następnie do Kanady. Była pierwszą kobietą misjonarką. Jest autorką wyjątkowo ciekawych pism, listów i relacji. Zmarła 30 kwietnia 1672 roku, w 72 roku życia. Papież Jan Paweł II wyniósł ją do grona błogosławionych dnia 22 czerwca 1980 roku, natomiast 3 kwietnia 2014 roku papież Franciszek włączył ją w poczet świętych. Jej święto obchodzimy 30 kwietnia.
04 maja 2015

TRZYMAMY ZA MATURZYSTKI!
13 maja 2015
18 maja 2015
31 maja 2015

Ręce nam podają…. Archiwalny film z 1982 roku.
Naprawdę swietny film, jak na warunki tamtej epoki. No i kawałek historii - miło zobaczyć.04 czerwca 2015

Procesja Bożego Ciała we Wrocławiu 201513 czerwca 2015

We wtorek 16 czerwca 2015 o godz:18.00 w klasztorze na. pl. Nankiera 16 odbędzie się ostatnie w tym roku spotkanie biblijne z ks. prof. Mariuszem Rosikiem. Poniżej można odsłuchać poprzednie wykłady.
Klikając na PLEYLISTA można otworzyć inne części tegorocznego cyklu.
16 czerwca 2015


16 czerwca 2015

15.06.2015 w Radio Maryja rozmowy niedokończone dotyczyły Księcia Henryka Pobożnego i jego żony, księżnej Anny Śląskiej. Pasjonującą historię świątobliwych małżonków przedstawiła dr Anna Sutowicz - była wychowanka naszej szkoły.22 czerwca 2015

Jesteśmy bardzo wdzięczne Scholi Gregoriana Silesiensis, pod kierunkiem pana Roberta Pożarskiego, za uświetnienie naszych uroczystości związanych z 750-leciem śmierci księżnej Anny, założycielki naszego klasztoru.

Schola Gregoriana Silesiensis od 2000 roku wykonuje najstarszą muzykę kościelną, szczególnie z terenu Dolnego Śląska. Zespół śpiewał w czasie Mszy świętej, a po niej nieszpory oraz tekst bulli fundacyjnej wrocławskich klarysek z 1256 roku.ilość odwiedzin na stronie: