22 stycznia 2016

27 stycznia siostry urszulanki obchodzą uroczystość ŚW. ANIELI MERICI, swej Matki i fundatorki.
Święta Aniela, jedna z najwybitniejszych postaci kobiecych włoskiego XVI-go wieku, jest Matką oraz inspiratorką ponad czterdziestu rodzin zakonnych i świeckich instytutów życia konsekrowanego na całym świecie. Śmiałość jej inicjatyw apostolskich, jak również miłość mająca swe źródło w kontemplacji Boga, uczyniły z niej prekursorkę w dziedzinie wychowania młodzieży żeńskiej oraz wytyczyły nowe drogi dla apostolstwa kobiet poświęconych Bogu. Właśnie w chrześcijańskiej formacji kobiet Aniela widziała klucz do odnowy rodziny i Kościoła. Jej dzieło – założone przez nią Towarzystwo św. Urszuli – zostało uznane przez Kościół za jedną z ważniejszych inicjatyw przygotowujących trydencką odnowę Kościoła.
28 stycznia 2016

06 lutego 2016

W dniach 30-31 stycznia 2015 roku odbyła się w naszym klasztorze II część sesji ikonograficznej dla studentek „Spotkanie z ikoną”. W Programie znalazły się tematy: Teologia ikony, odczytywanie ikony, znaczenie kolorów i symboli, duchowy przekaz. Kontemplacja wybranych ikon. Pani Joanna Remdejko zaprezentowała temat ikonografii Matki Bożej. Dokończyłyśmy pisanie rozpoczętych w listopadzie ikon.


03 marca 2016

Zapraszamy Byłe Wychowanki na wielkopostny dzień skupienia, który odbędzie się w sobotę 12 marca.

08 marca 2016
18 marca 2016

Klasztor urszulański „Sancta Angela” w Bardzie Śląskim obchodzi w tym roku jubileusz 100-lecia. Obchody tej uroczystości odbędą się 2 kwietnia 2016 r.
Klasztor w Bardzie Śląskim powstał jako filia i dom wypoczynkowy niemieckich urszulanek z Wrocławia.
W 1916 roku w gmachu została otwarta katolicka Szkoła Gospodarstwa Domowego z internatem, która kształciła dziewczęta w duchu katolickim, przygotowując je do życia w rodzinie. W 1926 roku otwarły siostry Seminarium Nauczycielskie dla Szkoły Gospodarczej, jedyną tego typu szkołę na Dolnym Śląsku. Nauczycielki wykształcone tutaj otrzymywały dyplomy państwowe i pracowały z uznaniem władz oświatowych w szkołach publicznych.
Po II wojnie światowej klasztor służył gościną siostrom z innych klasztorów, grupom urszulańskich uczennic, rodzinom sióstr i dawnych wychowanek, licznym księżom, przyjeżdżającym na wypoczynek w te piękne, a dotąd nieznane okolice Ziem Odzyskanych. Siostry urszulanki polskie przyjmowały wycieczki młodzieżowe i grupy harcerzy, rekolekcje akademiczek, kolonie i różne kursy uczennic szkół urszulańskich, zakonne sesje i konferencje pedagogiczne. Przybywali też klerycy różnych diecezji na dni skupienia i rekolekcje.


27 marca 2016

Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych, Jezu Zmartwychwstały ze śladami męki. Ty jesteś z nami, poślij do nas Duchy. Panie nasz i Boże uzdrów nasze życie.27 marca 201629 marca 2016

Bezcenne skarby wróciły do Wrocławia po 70 latach


Monstracja z około 1710 r., dzieło Tobiasa Schiera, dar urszulanek z Bielefeld. Zdobiące ją postacie św. Antoniego i św. Urszuli to patroni zakonu
Bezcenny dar przekazały Muzeum Miejskiemu niemieckie urszulanki, które po upadku Breslau musiały stąd wyjechać. Zobaczymy go jutro w Ratuszu na niezwykłej wystawie prezentującej złotnicze skarby Wrocławia.
Należąca do urszulanek ponad 300-letnia monstrancja ma 70 cm wysokości, została wykonana ze srebra i złota przez Tobiasa Schiera, wrocławskiego mistrza złotniczego. Jest ozdobiona płaskorzeźbami przedstawiającymi sceny z życia Jezusa i Maryi.

Z kolei cyborium, czyli naczynie na komunikanty, wyszło z pracowni seniora wrocławskiego cechu złotników Gottfrieda Heintzego około 1700 r. Misterna robota, bo i mistrz wybitny - jego dzieła znajdują się w kremlowskim muzeum i petersburskim Ermitażu. Tylko pochodzenie XVIII-wiecznego kielicha pozostaje na razie zagadką.

- Jestem zachwycony tym darem. Przekazała go siostra Carola Kahler OSU, przełożona konwentu urszulanek w Bielefeld. Tam osiadły urszulanki z Breslau, które po wojnie musiały opuścić miasto, co zaznaczono w nazwie konwentu "zu Breslau, seit 1946 in Bielefeld" - mówi dr Maciej Łagiewski, dyrektor Muzeum Miejskiego.
Urszulanki pracowały we Wrocławiu od 1687 r. Przybyły tu z Bratysławy, zakładając w pomieszczeniach klasztoru klarysek przy Ritterplatz (dziś pl. bpa Nankiera) małą szkołę pensjonatową. Zgromadzenie bardzo szybko się rozwijało. Siostry kupiły w 1709 r. dawny pałac książąt legnicko-brzeskich (Instytut Historii przy ul. Szewskiej), z sukcesem prowadziły szkoły i dzięki temu nie znalazły się na liście zakonów zlikwidowanych aktem sekularyzacyjnym króla pruskiego. W przeciwieństwie do klarysek, których dawny klasztor musiały zająć w 1811 r.

I były tam do wyjazdu. W 1945 r. na prośbę urszulanek niemieckich we Wrocławiu pojawiły się polskie. Przez kilkanaście miesięcy mieszkały razem. Potem 70 niemieckich sióstr wyjechało do Nadrenii, zabierając ze sobą m.in. naczynia liturgiczne.

- Od lat urszulanki z Bielefeld utrzymują z wrocławskimi serdeczne kontakty. Siostra Carola Kahler często tu przyjeżdża. Ale gdy dostałem od niej list, że chce, aby te wspaniałe dzieła wrocławskich złotników znalazły się w muzeum, nie mogłem uwierzyć w nasze szczęście - opowiada dr Łagiewski - Nie mogliśmy uwierzyć.

Tym bardziej że decyzja sióstr z Bielefeld zbiegła się z przygotowaniami do wystawy skarbów wrocławskich złotników. - Po pierwsze, jeśli jesteśmy już Europejską Stolicą Kultury, to powinniśmy pokazać dzieła mistrzów, którzy weszli do europejskiej ekstraklasy. Po drugie, obchodzimy rocznicę chrztu Polski, więc warto zobaczyć efekty pracy na potrzeby Kościoła i ad maiorem Dei gloriam - tłumaczy Łagiewski.

Niemiecki historyk sztuki Erwin Hintze obliczył, że od połowy XIV w. do 1893 r. (kiedy to cech złotników został rozwiązany) działało we Wrocławiu 745 mistrzów, nie licząc czeladników i tzw. partaczy. Prawdziwa armia.

Cała Rzeczpospolita zaopatrywała się w wyroby złotnicze we Wrocławiu. Wprawdzie złotnicy byli też we Lwowie i Krakowie, ale we Wrocławiu można było kupić przedmioty wyższej klasy za te same pieniądze. Stąd np. biskup przemyski Fredro zamówił w XVIII w. srebra do swej katedry właśnie we Wrocławiu.

Cały tekst: http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,19831878,bezcenne-skarby-wrocily-do-wroclawia-po-70-latach-zdjecia.html#ixzz44Jdb0GXd05 kwietnia 2016

Relacja z jubileuszowych uroczystości w Bardzie Śląskim - ze strony www.bardo.pl

Klasztor sióstr Urszulanek obchodzi w tym roku jubileusz 100-lecia. 2 kwietnia 2016 roku w klasztorze odbyły się uroczystości związane z tym wydarzeniem.

Dokładnie o godzinie 11.00 w kaplicy klasztornej rozpoczęła się eucharystia, którą poprowadził J. E. ksiądz biskup Ignacy Dec. Mszę wspólnie z biskupem koncelebrował proboszcz parafii Mirosław Grakowicz. Liturgię mszalną z okazji obchodów jubileuszu uświetnił chór sióstr urszulanek.

Na uroczystości przybyło wielu znamienitych gości związanych z działalnością klasztoru, siostry urszulanki pełniące funkcję przełożonych we wcześniejszym okresie, goście z zagranicy, dawni mieszkańcy, przedstawiciele instytucji samorządowych, leśnictwa itp. z naszego terenu. Gminę Bardo reprezentował Burmistrz Miasta i Gminy Krzysztof Żegański, zastępca Burmistrza Krystyna Sobieraj oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Kardaś.

Po części eucharystycznej goście udali się do innej sali na wykład siostry dr Darii Klich pt. „Urszulanki na Śląsku. 100 lecie klasztoru w Bardzie”. Można było dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na temat historii i działalności Urszulanek na terenach ziemi śląskiej. Szczególnie interesująca była część dotycząca powstania i działalności klasztoru w Bardzie – zwłaszcza ta przedwojenna i okresu wojennego – prawdziwa gratka dla miłośników historii.

Na zakończenie tej części spotkania najpierw przemawiała siostra przełożona Carola Kahler z zaprzyjaźnionego klasztoru Urszulanek z Bielefeld w Niemczech, wręczając upominek siostrze przełożonej. Następnie głos zabrał Burmistrz Krzysztof Żegański, który podziękował za tak wspaniały jubileusz istnienia klasztoru w Bardzie. Podkreślił również, że obecna działalność klasztoru i jego wizerunek jest wspaniałą promocją Gminy Bardo. Po tym wraz z zastępcą Burmistrza i Przewodniczącym RM wręczył siostrze Lucjanie piękny obraz przedstawiający klasztor urszulański z lat dwudziestych ubiegłego wieku. Obraz namalował miejscowy artysta p. Michał Rajczakowski. Oprócz obrazu zostały wręczone bardzkie pierniki z motywem bazyliki mniejszej oraz grawerton i kwiaty.

Na zakończenie spotkania podczas obiadu wszyscy uczestnicy mogli razem porozmawiać i powspominać wspólne historie związane z klasztorem i zrobić wspólne zdjęcia.

Galeria zdjęć z uroczystości ›››


Zapraszamy do obejrzenia prezentacji s. Darii Klich OSU „100-lecie klasztoru “Sancta Angela” w Bardzie”
05 kwietnia 2016


13 kwietnia 2016

13 kwietnia - środa - Peregrynacja symboli ŚDM w naszej wspólnocie14 kwietnia 2016

Ogłoszenie (14.04.16) Remont elewacji zachodniej od strony Zaułka Ossolińskich - Etap II w zespole klasztornym Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej z siedzibą przy Pl. Nankiera 16 we Wrocławiu


OGŁOSZENIE (.pdf)
SPECYFIKACJA (.pdf)

Załączniki -
PRZEDMIAR ROBÓT (.pdf)
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1/3 (.rar)
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 2/3 (.rar)
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 3/3 (.rar)


26 kwietnia 2016
26 kwietnia 2016

30 kwietnia. Maria Guyart – znana w historii jako Maria od Wcielenia (fr. Marie de l'Incarnation) urodziła się 28 października 1599 roku we Francji w Tours nad Loarą, w średniozamożnej rodzinie mieszczańskiej. Przez dwa lata była żoną mistrza jed­wab­nictwa. W wieku 19 lat owdowiała, pozostając z małym synkiem. Była osobą aktywną, przedsiębiorczą, dobrze orientującą się w interesach, wymowną i radosnego usposobienia. 24 marca 1620 roku doświadczenie mistyczne wprowadziło ją w świat, którego wspaniałości nie podejrzewała. Weszła na drogę, która doprowadziła ją aż do najgłębszej zażyłości z Bogiem Trójjedynym, którego wymagania czystości zażądają od niej bolesnych wyrzeczeń. Był to jednocześnie początek nadzwyczajnego powołania, które ze świata interesów, zawiodło ją do klasztoru urszulanek w Tours, a następnie do Kanady. Była pierwszą kobietą misjonarką. Jest autorką wyjątkowo ciekawych pism, listów i relacji. Zmarła 30 kwietnia 1672 roku, w 72 roku życia. Papież Jan Paweł II wyniósł ją do grona błogosławionych dnia 22 czerwca 1980 roku, natomiast 3 kwietnia 2014 roku papież Franciszek włączył ją w poczet świętych. Jej święto obchodzimy 30 kwietnia.
29 kwietnia 2016

Ogłoszenie (29.04.2016) Remont elewacji zachodniej od strony Zaułka Ossolińskich; Etap II w zespole klasztornym Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej z siedzibą przy Pl. Nankiera 16 we Wrocławiu.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (.pdf)


09 maja 2016

Ogłoszenie (9.05.2016) Remont elewacji zachodniej od strony Zaułka Ossolińskich; Etap II w zespole klasztornym Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej z siedzibą przy Pl. Nankiera 16 we Wrocławiu.

Informacja o podpisaniu umowy (.pdf)


18 maja 2016

Najstarsza figurka Matki Bożej w Polsce - 1000 lat28 czerwca 2016

W dniach 20-25 lipca 2016 roku nasze wspólnoty we Wrocławiu, Poznaniu, Częstochowie, Nałęczowie i w Rybniku będą gościły urszulańską młodzież wraz z siostrami z takich krajów jak: Wenezuela, Peru, Barbados, St. Vincent, Słowacja, Słowenia, Republika Czech, Chorwacja i Rumunia.
Tematem przewodnim będzie „Droga do serviam”. Odpowiedzialności za zorganizowanie i prowadzenie tych dni podejmują siostry i młodzież w zespołach międzynarodowych.

Jednym z celów tego projektu jest dzielenie się charyzmatem św. Anieli.
We Wrocławiu dnia 24 lipca 2016 w ramach Światowych Dni Młodzieży przeżywać będziemy Święto SERVIAM. ZAPRASZAMY serdecznie urszulańskie wychowanki na PIKNIK. Klasztor Sióstr Urszulanek, godz. 16:00
19 lipca 2016

Ojciec Święty Franciszek skierował do nas słowa przed rozpoczęciem XXXI Światowych Dni Młodzieży w Krakowie:
"Zbliża sie rozpoczęcie XXXI Dnia Młodzieży, który wzywa mnie aby spotkać młodych łudzi z całego świata w Krakowie, a także daje mi radosną okazję, aby spotkać ukochany Naród polski."21 lipca 2016

Migawki Swiatowych Urszulańskich Dni Młodych we Wrocławiu 2016. Gościmy młodzież ze Słowenii, z St Vincent i z Polski.

22 lipca 2016

Światowe Urszulańskie Dni Młodych we Wrocławiu - Błogosławieni miłosierni.23 lipca 2016
24 lipca 2016

W dniach 20-25 lipca 2016 roku nasze wspólnoty we Wrocławiu, Poznaniu, Częstochowie, Nałęczowie i w Rybniku goszczą urszulańską młodzież wraz z siostrami z takich krajów jak: Wenezuela, Peru, Barbados, St. Vincent, Słowacja, Słowenia, Republika Czech, Chorwacja i Rumunia.
Tematem przewodnim będzie „Droga do serviam”. Odpowiedzialności za zorganizowanie i prowadzenie tych dni podejmują siostry i młodzież w zespołach międzynarodowych.

Jednym z celów tego projektu jest dzielenie się charyzmatem św. Anieli.
13 września 2016

Wspólnota Sióstr Urszulanek U.R. we Wrocławiu prosi o modlitwę za zmarłą Siostrę Marię Justynę Biegun od Jezusa - Hostii (Helenę Biegun), która została wezwana do Domu Ojca dnia 12 września 2016 r. o godz. 22.45 w 92 roku życia i 63 roku ślubów zakonnych.

LITURGIA POGRZEBOWA odbędzie się
w piątek, 16 września 2016 r.

•MSZA Św. o godz. 12.30 w kaplicy Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu,
przy pl. Bpa Nankiera 16 (o godz. 12:00 Różaniec)
•POGRZEB o godz. 14.40 na cmentarzu osobowickim
04 października 2016
19 października 2016

21 października siostry urszulanki na całym świecie wraz z uczennicami ich szkół i przyjaciółmi będą obchodzić święto ich Patronki św. Urszuli, męczenniczki kolońskiej.


31 października 2016

Pierwsze dni listopada przeżywamy modląc się za zmarłych: za siostry urszulanki, za rodziny, za przyjaciół, za wszystkich potrzebujących modlitwy. W dzień zaduszny odmawiamy nieszpory i różaniec z wypominkami w mauzoleum, blisko tych, którzy tu spoczywają od wieków; często nawiedzamy to miejsce indywidualnie, zatrzymując się na prywatną, choćby krótką modlitwę, by zyskiwać odpusty dla zmarłych. Rada Miasta Wrocławia co roku składa przy tumbie Henryka VI i na płycie księżnej Anny wieńce i znicze.


Niezwykli małżonkowie: książę Henryk Pobożny i księżna Anna Śląska
Fragment audycji w Radio Maryja z dnia 17.06.2013 - dr Anna Sutowicz - historyk kultury sredniowiecznej.
03 listopada 2016

Trwa 9. Festiwal Piastów Śląskich " Europa Consociata". Inauguracja festiwalu odbyła się wczoraj w "naszym" Mauzoleum Piastów Śląskich. Uroczystość rozpoczęła się modlitwą różańcową za dusze zmarłych o godz. 17.30. Następnie o 19.00 historyk sztuki, Jadwiga Jasińska-Sadura wygłosiła wykład pt: Skarby Mauzoleum Piastów Śląskich. O 19.30 odbył się koncert: Requiem dla Piastów. Wystąpili: Barbara Jastrząb, Monika Michaliszyn soprany, Tomasz Głuchowski organy.


13 listopada 2016

Dnia 12 listopada Urszulanki polskie świętowały uroczyście zakończenie Roku Miłosierdzia w sanktuarium w Łagiewnikach. Wspólne świętowanie rozpoczęłyśmy od uroczystej Eucharystii sprawowanej przez bpa Grzegorza Rysia w kaplicy św. Faustyny. Liturgia i homilia nawiązywały do kończącego się w Kościele Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Ksiądz biskup podkreślił, że Boże Miłosierdzie nie kończy się wraz z zamknięciem Bram Miłosierdzia. Pan Bóg okazywał, okazuje i będzie okazywał nam miłosierdzie, które jest nieskończone, a my mamy pozwalać, by realizowało się ono w naszym życiu i naszej posłudze dla innych. Bp Ryś zachęcał nas do podsumowania darów jubileuszowych i uświadomienia sobie, do czego wzywa nas Jezus. Kontynuując pytał: Czy warto przebaczać? Jakie skutki pozostawił we mnie ten Rok Miłosierdzia? To pytania, na które każda z nas musi odpowiedzieć indywidualnie. Zakończeniem duchowej części pielgrzymki było wspólne przejście przez Bramę Miłosierdzia.

ilość odwiedzin na stronie: