08 stycznia 2019

W dniach od 28.12.2018 r. do 4.01.2019 r. trwała w Bardzie Kapituła Prowincjalna Urszulanek Unii Rzymskiej, której temat brzmiał: "Ku nowemu życiu jako wspólnota ponadnarodowa". Wzięło w niej udział w niej udział 65 sióstr.
S. Benigna Kania, przełożona prowincjalna w słowie skierowanym do uczestniczek powiedziała m.in.:
Kapituła jest przede wszystkim wydarzeniem wiary i stąd główną rolę w pracach i rozeznawaniach kapitulnych odgrywa Duch Święty. Prośmy i wołajmy, aby nas "oświecał, kierował nami i pouczał, co należy czynić z miłości ku Niemu" (św. Aniela).21 stycznia 2019

27 stycznia siostry urszulanki obchodzą uroczystość ŚW. ANIELI MERICI, swej Matki i fundatorki.
Święta Aniela, jedna z najwybitniejszych postaci włoskiego XVI-go wieku, jest Matką oraz inspiratorką ponad czterdziestu rodzin zakonnych i świeckich instytutów życia konsekrowanego na całym świecie. Śmiałość jej inicjatyw apostolskich, jak również miłość mająca swe źródło w kontemplacji Boga, uczyniły z niej prekursorkę w dziedzinie wychowania młodzieży żeńskiej oraz wytyczyły nowe drogi dla apostolstwa kobiet poświęconych Bogu. Właśnie w chrześcijańskiej formacji kobiet Aniela widziała klucz do odnowy rodziny i Kościoła. Jej dzieło – założone przez nią Towarzystwo św. Urszuli – zostało uznane przez Kościół za jedną z ważniejszych inicjatyw przygotowujących trydencką odnowę Kościoła.23 stycznia 2019

27 marca 2019
30 marca 2019

Oto ostatnia prezentacja Polskiej Prowincji Urszulanek Unii Rzymskiej.09 kwietnia 2019

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana Oddział Okręgowy we Wrocławia zaprasza serdecznie wspólnie z Siostrami Urszulankami 15 kwietnia (poniedziałek) do wzięcia udziału w
IV MARATONIE CZYTANIA BIBLII.
Będziemy czytać na głos księgi, które stanowią zakres merytoryczny tegorocznego Konkursu, czyli List św. Pawła do Rzymian oraz Księgę Wyjścia.
Rozpoczynamy NABOŻEŃSTWEM SŁOWA BOŻEGO, które poprowadzi ks. kpt Maksymilian Jezierski o godz. 17:00 w kościele św. Jadwigi w urszulańskim klasztorze przy pl. bp. Nankiera.
Każdy z uczestników czyta Pismo św. około 15 min., a lektura potrwa do momentu przeczytania całości ksiąg.
Nazwa maraton nie wiąże się oczywiście z „wyścigami”, czytaniem na czas. Chodzi o rozsmakowanie się w Słowie Bożym.

Można zgłaszać się (do momentu wyczerpania miejsc):
e-mail estera.ryczek@civitaschristiana.pl lub pod nr tel. 693 590 086
Oczywiście w wydarzeniu można uczestniczyć także, jako słuchacz, co nie wymaga zapisów.
ZAPRASZAMY SERDECZNIE!20 kwietnia 2019Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych, Jezu Zmartwychwstały ze śladami męki. Ty jesteś z nami, poślij do nas Duchy. Panie nasz i Boże uzdrów nasze życie.21 kwietnia 2019

Niech radość i pokój Jezusa Zmartwychwstałego wypełni nasze serca i naszą codzienność!
30 maja 2019

Nasza młodzież na Urszulańskich Dniach Młodych w Poznaniu 2019.08 czerwca 2019

Spotkanie absolwentek naszej szkoły 2002-2010.03 lipca 2019

Ostatnie wolne miejsca w Akademiku Sióstr Urszulanek U.R. we Wrocławiu.
Nasz akademik oferuje studentkom pokoje jedno-, dwu- i trzyosobowe.
W akademiku panuje koleżeńska, przyjazna atmosfera oraz sprzyjające warunki do nauki i integralnego rozwoju. Dużym atutem jest dogodna lokalizacja w centrum miasta w sąsiedztwie Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Duszpasterstw Akademickich: „Maciejówka” i „Dominik”. Zapraszamy!

Akademik dla studentek - Pl. Nankiera 16. 50-140 Wrocław
KONTAKT - s. Daria tel: 791 112 804 ; s. Magdalena tel: 500 864 990

ilość odwiedzin na stronie: