08 stycznia 2019

W dniach od 28.12.2018 r. do 4.01.2019 r. trwała w Bardzie Kapituła Prowincjalna Urszulanek Unii Rzymskiej, której temat brzmiał: "Ku nowemu życiu jako wspólnota ponadnarodowa". Wzięło w niej udział w niej udział 65 sióstr.
S. Benigna Kania, przełożona prowincjalna w słowie skierowanym do uczestniczek powiedziała m.in.:
Kapituła jest przede wszystkim wydarzeniem wiary i stąd główną rolę w pracach i rozeznawaniach kapitulnych odgrywa Duch Święty. Prośmy i wołajmy, aby nas "oświecał, kierował nami i pouczał, co należy czynić z miłości ku Niemu" (św. Aniela).21 stycznia 2019

27 stycznia siostry urszulanki obchodzą uroczystość ŚW. ANIELI MERICI, swej Matki i fundatorki.
Święta Aniela, jedna z najwybitniejszych postaci włoskiego XVI-go wieku, jest Matką oraz inspiratorką ponad czterdziestu rodzin zakonnych i świeckich instytutów życia konsekrowanego na całym świecie. Śmiałość jej inicjatyw apostolskich, jak również miłość mająca swe źródło w kontemplacji Boga, uczyniły z niej prekursorkę w dziedzinie wychowania młodzieży żeńskiej oraz wytyczyły nowe drogi dla apostolstwa kobiet poświęconych Bogu. Właśnie w chrześcijańskiej formacji kobiet Aniela widziała klucz do odnowy rodziny i Kościoła. Jej dzieło – założone przez nią Towarzystwo św. Urszuli – zostało uznane przez Kościół za jedną z ważniejszych inicjatyw przygotowujących trydencką odnowę Kościoła.23 stycznia 2019

27 marca 2019
30 marca 2019

Oto ostatnia prezentacja Polskiej Prowincji Urszulanek Unii Rzymskiej.09 kwietnia 2019

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana Oddział Okręgowy we Wrocławia zaprasza serdecznie wspólnie z Siostrami Urszulankami 15 kwietnia (poniedziałek) do wzięcia udziału w
IV MARATONIE CZYTANIA BIBLII.
Będziemy czytać na głos księgi, które stanowią zakres merytoryczny tegorocznego Konkursu, czyli List św. Pawła do Rzymian oraz Księgę Wyjścia.
Rozpoczynamy NABOŻEŃSTWEM SŁOWA BOŻEGO, które poprowadzi ks. kpt Maksymilian Jezierski o godz. 17:00 w kościele św. Jadwigi w urszulańskim klasztorze przy pl. bp. Nankiera.
Każdy z uczestników czyta Pismo św. około 15 min., a lektura potrwa do momentu przeczytania całości ksiąg.
Nazwa maraton nie wiąże się oczywiście z „wyścigami”, czytaniem na czas. Chodzi o rozsmakowanie się w Słowie Bożym.

Można zgłaszać się (do momentu wyczerpania miejsc):
e-mail estera.ryczek@civitaschristiana.pl lub pod nr tel. 693 590 086
Oczywiście w wydarzeniu można uczestniczyć także, jako słuchacz, co nie wymaga zapisów.
ZAPRASZAMY SERDECZNIE!20 kwietnia 2019Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych, Jezu Zmartwychwstały ze śladami męki. Ty jesteś z nami, poślij do nas Duchy. Panie nasz i Boże uzdrów nasze życie.21 kwietnia 2019

Niech radość i pokój Jezusa Zmartwychwstałego wypełni nasze serca i naszą codzienność!
30 maja 2019

Nasza młodzież na Urszulańskich Dniach Młodych w Poznaniu 2019.08 czerwca 2019

Spotkanie absolwentek naszej szkoły 2002-2010.03 lipca 2019

Ostatnie wolne miejsca w Akademiku Sióstr Urszulanek U.R. we Wrocławiu.
Nasz akademik oferuje studentkom pokoje jedno-, dwu- i trzyosobowe.
W akademiku panuje koleżeńska, przyjazna atmosfera oraz sprzyjające warunki do nauki i integralnego rozwoju. Dużym atutem jest dogodna lokalizacja w centrum miasta w sąsiedztwie Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Duszpasterstw Akademickich: „Maciejówka” i „Dominik”. Zapraszamy!

Akademik dla studentek - Pl. Nankiera 16. 50-140 Wrocław
KONTAKT - s. Daria tel: 791 112 804 ; s. Magdalena tel: 500 864 99011 września 2019

Dnia 14 września wspólnota wrocławska z radością świętować będzie jubileusz ślubów zakonnych trzech rodzonych sióstr.17 września 2019

Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy

Jubileusz trzech rodzonych sióstr urszulanek

W dniu 14 września 2019 r. we wrocławskiej wspólnocie obchodzono potrójny jubileusz życia zakonnego: S. Lucyna Baca świętowała 50 lat ślubów świętych; S. Anuncjata Baca – 60 lat i S. Waleria Baca – 61 lat. W uroczystości wzięły udział siostry z Nałęczowa, Barda Śląskiego, Poznania, Pokrzywna i Warszawy. Siostrę Prowincjalną reprezentowała S. Ewa Dziura.

Uroczystą Eucharystię z odnowieniem ślubów celebrowali Ks. Józef Tarnówka SDS, Ks. Proboszcz Arkadiusz Krziżok i O. Wojciech Delik OP, przeor dominikanów.

Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy - refren do psalmu responsoryjnego ze Święta Podwyższenia Krzyża najlepiej oddawał ducha tej uroczystości. Zarówno Jubilatki, jak i osoby w niej uczestniczące ku Bogu kierowali bowiem wdzięczność za to, co z Jego łaski stało się udziałem trzech naszych sióstr, a pośrednio także ich rodzin – zakonnej i tej, z której wyszły - oraz ludzi, z którymi spotkały się na przestrzeni minionych lat. W okolicznościowym kazaniu Ks. Józef Tarnówka, przywołując m.in. fragmenty „Pieśni nad pieśniami”, ukazał wielkość i piękno powołania zakonnego.

Radość jubileuszową dzieliła z nami rodzina naszych drogich Jubilatek – w tej chwili już wielopokoleniowa. Przybyły również poznańskie wychowanki S. Lucyny. Towarzyszył im dawny współwychowawca klasy, prof. Wojciech Mohort Kopaczyński z żoną. Wraz z nami uroczystość obchodzili pracownicy naszej szkoły. A Pan Paweł, jak zawsze, upiekł wspaniały tort.

Uroczystość sióstr przypadła w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Znak ten każda z nich nosi od dnia pierwszej profesji zakonnej, kiedy to otrzymywała go ze słowami: Przyjmij ten Krzyż, znak przynależności do Zakonu Świętej Urszuli i z Chrystusem przybita do Krzyża nie żyj już dla siebie, lecz dla Tego, który dla Ciebie umarł i zmartwychwstał. Życie naszych Jubilatek jest dowodem na to, że realizacja tych słów jest możliwa, że wielkoduszne dawanie siebie Jezusowi i innym owocuje szczęściem, które wraz z upływem lat staje się coraz pełniejsze.

Święto Podwyższenia Krzyża było też dniem, kiedy Polacy zamanifestowali swoją wiarę, zbierając się pod Krzyżem. Znalazło to odzwierciedlenie w jubileuszowej modlitwie S. Lucyny, która prosiła o jedność narodu i odnowienie jego wiary.

s. Elżbieta Pelplińska OSU
04 października 2019

Ogłoszenie: Ogłoszenie przetargu na remont i wzmocnienie konstrukcji sklepień ceglanych w budynku byłej kaplicy (nad kryptą).

Załączniki -

OGŁOSZENIE (.pdf)
SPECYFIKACJA (.pdf)
WZÓR UMOWY (.pdf)
PROJEKT 1 (.pdf)
PROJEKT 2 (.pdf)
PROJEKT 3 (.pdf)
PROJEKT 4 (.pdf)
PROJEKT 5 (.pdf)
PRZEDMIAR ROBÓT 1 (.pdf)
PRZEDMIAR ROBÓT 2 (.pdf)
PRZEDMIAR ROBÓT 3 (.pdf)
Informacja z otwarcia ofert
informacja z otwarcia ofert (.pdf)
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (.pdf)
Informacja o podpisaniu umowy z wykonawcą
Informacja o podpisaniu umowy (.pdf)


21 października 2019
03 listopada 2019

Pierwsze dni listopada przeżywamy modląc się za zmarłych: za siostry urszulanki, za rodziny, za przyjaciół, za wszystkich potrzebujących modlitwy oraz za nas samych, byśmy doszli do nieba.
Zaprowadź mnie tam skąd powrotu nie ma.
Gdzie ustaje wiara, spełnia się nadzieja.
Gdzie światłością pachnie każdy skrawek nieba,
bo ją na swój obraz Miłość wylewa.


W dzień zaduszny odmawiamy nieszpory i różaniec z wypominkami w mauzoleum, blisko tych, którzy tu spoczywają od wieków; często nawiedzamy to miejsce indywidualnie, zatrzymując się na prywatną, choćby krótką modlitwę, by zyskiwać odpusty dla zmarłych. Rada Miasta Wrocławia co roku składa przy tumbie Henryka VI i na płycie księżnej Anny wieńce i znicze.
21 grudnia 2019

Emmanuelu, nasz Królu i Prawodawco, oczekiwany zbawicielu narodów, przyjdź, aby nas wybawić nasz Panie i Boże31 grudnia 2019


W dniach 27-30.12.2019 w Bardzie Śląskim odbyła się Konferencja Prowincjalna Urszulanek U.R. Oto krótka relacja z Konferencji.

ilość odwiedzin na stronie: