09 kwietnia 2019

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana Oddział Okręgowy we Wrocławia zaprasza serdecznie wspólnie z Siostrami Urszulankami 15 kwietnia (poniedziałek) do wzięcia udziału w
IV MARATONIE CZYTANIA BIBLII.
Będziemy czytać na głos księgi, które stanowią zakres merytoryczny tegorocznego Konkursu, czyli List św. Pawła do Rzymian oraz Księgę Wyjścia.
Rozpoczynamy NABOŻEŃSTWEM SŁOWA BOŻEGO, które poprowadzi ks. kpt Maksymilian Jezierski o godz. 17:00 w kościele św. Jadwigi w urszulańskim klasztorze przy pl. bp. Nankiera.
Każdy z uczestników czyta Pismo św. około 15 min., a lektura potrwa do momentu przeczytania całości ksiąg.
Nazwa maraton nie wiąże się oczywiście z „wyścigami”, czytaniem na czas. Chodzi o rozsmakowanie się w Słowie Bożym.

Można zgłaszać się (do momentu wyczerpania miejsc):
e-mail estera.ryczek@civitaschristiana.pl lub pod nr tel. 693 590 086
Oczywiście w wydarzeniu można uczestniczyć także, jako słuchacz, co nie wymaga zapisów.
ZAPRASZAMY SERDECZNIE!20 kwietnia 2019Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych, Jezu Zmartwychwstały ze śladami męki. Ty jesteś z nami, poślij do nas Duchy. Panie nasz i Boże uzdrów nasze życie.21 kwietnia 2019

Niech radość i pokój Jezusa Zmartwychwstałego wypełni nasze serca i naszą codzienność!

ilość odwiedzin na stronie: