14 sierpnia 2017

W dniach od 24 lipca do 7 sierpnia 2017 r. w Tarnowie odbył się kurs języka angielskiego. Dwudziestoczteroosobowa grupa sióstr z Polski, Ukrainy, Słowacji i Słowenii poszerzała znajomość języka angielskiego. Kurs prowadziły s. Alice Montgomery i s. Jayne Horswill, które przybyły do nas z Wielkiej Brytanii, a także s. Monika Bonna i s. Małgorzata Kloza. Jak widać siostrom na kursie angielskiego w Tarnowie nie brak humoru.22 sierpnia 2017

Zapraszamy na rekolekcje "do tańca i do różańca" połączone z warsztatami modlitwy tańcem "Dobrze jest dziękować Panu… (Ps 92, 2)", które odbędą sie w dniach 22-24 września 2017 r. w Krakowie.
Skupienie rekolekcyjne dla dziewczyn połączone z warsztatami modlitwy tańcemProwadzą: Siostry Urszulanki UR i zaproszeni goście

termin: piątek, 22.09 - niedziela, 24.09.2017 r. - rozpoczęcie: 22 września, o godz. 18:00

miejsce: klasztor Sióstr Urszulanek UR, Kraków, ul. Starowiślna 9

w programie: Msza święta, konferencje o uwielbieniu, modlitwa i dzielenie Słowem Bożym, adoracja i uwielbienie, warsztaty modlitwy tańcem.

prosimy zabrać ze sobą: Pismo Święte - Stary i Nowy Testament, notatnik, śpiwór, wygodne ubranie na warsztat taneczny (zalecana jest zwiewna sukienka lub spódnica)

zgłoszenia: dzwoniąc pod numer 728 891 144 lub pisząc na adres e-mail: janakrogul@gmail.com (do 18 września)

koszt pobytu: ofiara dowolna


26 sierpnia 2017


Ostatnio Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL w serii dotyczącej szkolnictwa katolickiego opublikowało książkę s. Darii Klich osu pt: SZKOŁY SIÓSTR URSZULANEK UNII RZYMSKIEJ W OKRESIE POLSKI LUDOWEJ (1945-1962).
Książka przedstawia całokształt działalności edukacyjnej sióstr Urszulanek U.R. w Polsce po II wojnie światowej. Po zakończeniu działań wojennych urszulanki otworzyły 15 szkół (5 podstawowych, 8 średnich i 2 zawodowe) w 8 miastach Polski: w Gdyni, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rybniku, Tarnowie, Włocławku i we Wrocławiu. Siostry wznowiły działalność swych szkół w trudnych warunkach materialnych, lecz z wielkim poświęceniem i entuzjazmem. Praca omawia proces reaktywowania szkół, ich rozwój i wewnętrzną organizację, a także czynniki i warunki pracy dydaktycznej, jak baza materialna, grono pedagogiczne, uczennice, programy, metody nauczania i wychowania oraz ich poziom i wyniki. Ukazane są również heroiczne wysiłki sióstr, grona, uczennic i ich rodziców, by utrzymać prowadzenie działalności dydaktycznej w trudnych latach ofensywy ideologicznej.
Dyskryminacyjna polityka władz komunistycznych zdecydowała o losie czternastu urszulańskich szkół oraz zniszczeniu ich wieloletniego dorobku materialnego. Istnienie szkół urszulańskich uznawano za nieprzydatne, ponieważ nie służyły wychowaniu „człowieka socjalistycznego”. Likwidacja naszych szkół w latach 1948-62 była krzywdą nie tylko dla urszulanek, ale i społeczeństwa, które je popierało i darzyło zaufaniem. Licznie zgłaszające się do szkoły kandydatki, zaangażowanie rodziców w akcje mające na celu obronę bytu szkół a także przywiązanie byłych wychowanek świadczyło o zaufaniu do poziomu nauczania i urszulańskiego ideału wychowawczego. W celach propagandowych, jako potwierdzenie polskiej demokracji i wolności religijnej, po 1962 roku utrzymano w Polsce tylko 10 szkół katolickich, wśród nich urszulańskie liceum we Wrocławiu.
Dzieje urszulańskich szkół to również fragment historii ośmiu miast polskich, w których te szkoły służyły społeczeństwu. Książka może służyć promocji urszulańskich tradycji wychowawczych, dlatego mam nadzieję, że będą nią zainteresowane wszystkie wspólnoty, a zwłaszcza te, które prowadziły szkoły w tym trudnym okresie naszej historii.
Książka kosztuje 43 zł. W celu promocji książki s. Daria chętnie podzieli się swoją wiedzą na temat zawartości opracowania dla zorganizowanej grupy słuchaczy – sióstr, byłych wychowanek, obecnych uczniów oraz ich rodziców itp....
ilość odwiedzin na stronie: